PLIP - Platforma Informacyjno - Płatnicza Urzędu Miejskiego w Łasku

Proszę zalogować się do Platformy Informacyjno-Płatniczej poprzez mechanizm SSO platformy ePUAP

Uwaga: dostęp do informacji jest darmowy, natomiast wykonywanie płatności z wykorzystaniem PLIP objęte jest prowizją w wysokości 1 zł brutto za każdy przelew.