Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 137/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Łasku z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Łask  Mariusz Ziętala  2020-06-22    
Uchwała Nr I/46/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Łasku z wykonania budżetu za 2019 rok  Mariusz Ziętala  2020-06-22    
ZARZĄDZENIE NR 139/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu aktualizacji,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2030 roku"  Mariusz Ziętala  2020-06-22    
ZARZĄDZENIE NR 134/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku zmienionego Zarządzeniem nr 236/2019 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2019r. oraz Zarządzeniem nr 50/2020 z dnia 28 lutego 2020r.  Mariusz Ziętala  2020-06-19    
18.06.2020r. - informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych  Mariusz Ziętala  2020-06-18    
UCHWAŁA NR XXI/272/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości  Mariusz Ziętala  2020-06-18    
Bilans łączny jednostek budżetowych za 2019 rok  Mariusz Ziętala  2020-06-18    
Łączna Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Łask za 2019   Mariusz Ziętala  2020-06-18    
Łączny Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok   Mariusz Ziętala  2020-06-18    
Łączne Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok   Mariusz Ziętala  2020-06-18    
Prezentacja  Mariusz Ziętala  2020-06-18    
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE - wzór  Mariusz Ziętala  2020-06-18  Zmiana treści dokumentu 
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE  Mariusz Ziętala  2020-06-18    
Prezentacja  Mariusz Ziętala  2020-06-18    
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.  Administrator  2020-06-18    
PREZENTACJE SZKOLENIOWE  Administrator  2020-06-18  Zmiana treści dokumentu 
PREZENTACJE SZKOLENIOWE  Administrator  2020-06-18  Zmiana treści dokumentu 
PREZENTACJE SZKOLENIOWE  Administrator  2020-06-18  Zmiana treści dokumentu 
PREZENTACJE SZKOLENIOWE  Administrator  2020-06-18  Zmiana treści dokumentu 
PREZENTACJE SZKOLENIOWE  Administrator  2020-06-18  Utworzenie dokumentu 
« 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 »