Kartoteki policyjne są często naszą jedyną przepustką do nieśmiertelności
Milan Kundera
2 kwietnia 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Franciszka i Władysława
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  Mariusz Ziętala  2020-02-17    
Informacja Burmistrza Łasku w sprawie wykazu miejsc do plakatowania  Mariusz Ziętala  2020-02-17    
17.02.2020r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  Mariusz Ziętala  2020-02-17    
Informacja o terminie posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/195/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/197/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473, polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Łask - Teodory"  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/198/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łask lub jej jednostkom organizacyjnym  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminym w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/200/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/201/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/189/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łask  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/202/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn, gmina Łask  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/203/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/204/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask w 2020 roku”  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/205/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/206/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/465/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/207/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wykupu nieruchomości  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/208/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/209/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/210/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
« 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 »