Jedyne, co mozna zrobić dla dzieci, to wychować je; nie można przeżyć za nie życia
Elizabeth Taylor
28 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Marka i Wacława
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 178/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczaników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021  Administrator  2020-08-05    
ZARZĄDZENIE NR 179/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Administrator  2020-08-04    
ZARZĄDZENIE NR 181/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Administrator  2020-08-04    
ZARZĄDZENIE NR 182/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Administrator  2020-08-04    
ZARZĄDZENIE NR 180/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Administrator  2020-08-04  Zmiana treści dokumentu 
ARZĄDZENIE NR 180/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Administrator  2020-08-04    
Informacja za II kwartał 2020 roku Koniecznie do zamieszczenia w BIP w dniu 31.07.2020 r.  Administrator  2020-07-31    
31.07.2020 r. – obwieszczenie Burmistrza Łasku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji urządzenia do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 329/1 oraz rozbudowie urządzenia do poboru wód podziemnych na działce nr ewid. 324/1 w miejscowości Karszew 42, gmina Łask, powiat łaski, województwo łódzkie  Administrator  2020-07-31    
ZARZĄDZENIE NR 172/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2020 roku na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Łask  Administrator  2020-07-31    
ZARZĄDZENIE NR 173/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 164/2020 Burmistrza Łasku z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Administrator  2020-07-31    
24.07.2020r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za II kw. 2020 r. (KBW)  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za II kw. 2020 r. (ŁUW)  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2020 r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2020 r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Rb-28NWS kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2019 za okres do dnia 30 czerwca roku 2020  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za II kwartał 2020 roku (ZGM Łask)  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za II kwartał 2020 roku (ZKM Łask)   Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za II kwartał 2020 roku (ZKM Łask) korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw. 2020 r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
« 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 »