Jedyne, co mozna zrobić dla dzieci, to wychować je; nie można przeżyć za nie życia
Elizabeth Taylor
28 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Marka i Wacława
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA  Mariusz Ziętala  2020-08-21    
Mirosław Szafrański - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-08-20    
Halina Wawrzyniak - Licha - oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora  Mariusz Ziętala  2020-08-19    
19.08.2020r - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych  Mariusz Ziętala  2020-08-19    
12.08.2020 - Obwieszczenie Burmistrza Łasku z dnia 12.08.2020 r. w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach  Administrator  2020-08-14    
ZARZĄDZENIE NR 191/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku  MCHINALSKA  2020-08-14    
11.08.2020 r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku z dnia 11.08.2020 r. zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwizięcia polegającego na budowie zb. wodnego "Łask"   Administrator  2020-08-14    
13.08.2020 r. - Obwieszczenie Burmistrza Łąsku dot. rozbudowy ulic w Woli Łaskiej  Administrator  2020-08-14    
13.08.2020 r. - Zawiadomienie o wydanej decyzji dotyczącej rozbudowy ulic w Woli Łaskiej  Administrator  2020-08-14  Zmiana treści dokumentu 
13.08.2020 - Zawiadomienie o wydanej decyzji dotyczącej rozbudowy ulic w Woli Łaskiej  Administrator  2020-08-14    
ZARZĄDZENIE NR 189/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienienia obowiązków dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku.  Administrator  2020-08-11    
ZARZĄDZENIE NR 188/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie  Administrator  2020-08-10    
Uchwała Nr I/87/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Łask pożyczki długoterminowej  Administrator  2020-08-07    
Uchwała Nr I/88/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Łask pożyczki długoterminowej  Administrator  2020-08-07    
ZARZĄDZENIE NR 174/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek za usługi reklamowe na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Łask  Administrator  2020-08-07    
Informacja za II kwartał 2020 roku.  Administrator  2020-08-06  Zmiana treści dokumentu 
06.08.2020 - Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 6/OB-DG/2020 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesyjnych  Administrator  2020-08-06  Zmiana treści dokumentu 
06.08.2020 - Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg publiczny pisemny nr 6/OB-DG/2020 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesyjnych  Administrator  2020-08-06    
ZARZĄDZENIE NR 183/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli  Administrator  2020-08-06    
ZARZĄDZENIE NR 184/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2020 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  Administrator  2020-08-06    
« 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 »