Kartoteki policyjne są często naszą jedyną przepustką do nieśmiertelności
Milan Kundera
2 kwietnia 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Franciszka i Władysława
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kwartał 2019 r.  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. na koniec 2019 r.   Mariusz Ziętala  2020-03-04    
UCHWAŁA NR XVII/175/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Formularz do wypełnienia Oświadczenia Majątkowego - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta  Mariusz Ziętala  2020-03-02    
28.02.2020r. - ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku ul. Narutowicza 11a, 98-100 Łask  Administrator  2020-02-28    
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-02-28    
ZARZĄDZENIE NR 46/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  Administrator  2020-02-28    
ZARZĄDZENIE NR 47/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  Administrator  2020-02-28    
Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2020 - wzór oferty  Administrator  2020-02-28    
ZARZĄDZENIE NR 38/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego: Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego  Mariusz Ziętala  2020-02-26    
UCHWAŁA NR XVIII/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-02-26    
ZARZĄDZENIE NR 41/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw nazewnictwa obiektów w gminie Łask  Mariusz Ziętala  2020-02-26    
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.  Mariusz Ziętala  2020-02-24    
UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego  Mariusz Ziętala  2020-02-24    
Załącznik - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - wyborca  Mariusz Ziętala  2020-02-24    
Załącznik - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - komitet  Mariusz Ziętala  2020-02-24    
Petycja Nr 1 - dotycząca analizy wdrożenia procedur dotyczących płatności bezgotówkowych  Mariusz Ziętala  2020-02-21    
Odpowiedż na petycję Nr 1  Mariusz Ziętala  2020-02-21    
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Gminy Łask w 2019 roku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową.  Mariusz Ziętala  2020-02-21  Zmiana treści dokumentu 
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Gminy Łask w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową.  Mariusz Ziętala  2020-02-21    
« 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 »