Kartoteki policyjne są często naszą jedyną przepustką do nieśmiertelności
Milan Kundera
2 kwietnia 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Franciszka i Władysława
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Platformy Informacyjno - Płatniczej Urzędu Miejskiego w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
ZARZĄDZENIE NR 44/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2019 r.  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-28S kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 roku  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za IV kwartał 2019 roku (ZGM Łask)   Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za IV kwartał 2019 roku (ZKM Łask) )  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2019 r. (KBW)   Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2019 r. (KBW)  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2019 r. (ŁUW)   Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2019 r. (ŁUW)   Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2019 r.  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za IV kw. 2019 r. (ŁUW)   Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za IV kw. 2019 r. (KBW)   Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2019 r.  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2019 r.  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za 2019 r.  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
« 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 »