Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Wyniki głosowania  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
ZARZĄDZENIE NR 133/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2019 rok   Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020   Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedazy, w drodze przetargu  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie regulaminu oraz opłty za korzystanie z toalet publicznych przy ul. Szerokiej, ul. Marie Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalnej, Placu Szarych Szeregów oraz na Placu 11 Listopada  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXI/254/2020 rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostepnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku   Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2020r.  Mariusz Ziętala  2020-06-30  Zmiana treści dokumentu 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2020r.  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łasku  Mariusz Ziętala  2020-06-30    
WARUNKI UDZIAŁU W WYBORACH  Administrator  2020-06-29  Zmiana treści dokumentu 
WARUNKI UDZIAŁU W WYBORACH  Administrator  2020-06-29  Zmiana treści dokumentu 
« 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 »