Im więcej praw, tym więcej obowiązków
John Frederick Fuller
20 października 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Ireny i Kleopatry
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
UCHWAŁA NR XXIV/294/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/295/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/296/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/245/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Program Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020 – 2022  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/297/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2030 roku”  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/298/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/299/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/300/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/301/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/302/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/303/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/304/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/305/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/306/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/307/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
ZARZĄDZENIE NR 243/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku.  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
ZARZĄDZENIE NR 242/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. kontroli w Urzędzie Miejskim w Łasku.  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
ZARZĄDZENIE NR 226/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze porównania danych księgowych z dokumentacją, dotyczy budynku świetlicy w Rokitnicy, budynku Domu Ludowego w Woli Łaskiej oraz studni na działce nr 74/2 położonej w Rokitnicy i studni na działce nr 55/12 położonej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
02.10.2020 r. – obwieszczenie Burmistrza Łasku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym” (lokalizacja: działki nr 128, 42, 52 obręb Okup Mały, gmina Łask)  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
01.10.2020 r. - Na terenie Gminy Łask odbędzie się zgromadzenie publiczne  Administrator  2020-10-01  Utworzenie dokumentu 
01.10.2020r. - W dniu 28.09.2020 r. została wydana decyzja (znak: RŚVI.7033.4.2019.IZ) nakładająca na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 Poś, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S8 na odcinku Węzeł Wieluń – węzeł Łódź Południe (A1) (od km 128+896,00 do km 232+959,00).  Administrator  2020-10-01    
« 1 2 3 4 6 7 8 9 10 »