Kartoteki policyjne są często naszą jedyną przepustką do nieśmiertelności
Milan Kundera
2 kwietnia 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Franciszka i Władysława
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
12.03.2020r. - Informacja Burmistrza Łasku  Mariusz Ziętala  2020-03-12    
ZARZĄDZENIE NR 51/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę;  Mariusz Ziętala  2020-03-12    
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku  Mariusz Ziętala  2020-03-12    
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku  Mariusz Ziętala  2020-03-12    
Wyniki otwartego konkursu ofert  Mariusz Ziętala  2020-03-12    
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  Administrator  2020-03-12    
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZRZĄDZENIA NR 54/2020 BURMISTRZA ŁASKU - WZÓR / OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  Administrator  2020-03-12    
ZARZĄDZENIE NR 45/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i przedszkoli  Administrator  2020-03-10    
KARTA USŁUGI - zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód  Mariusz Ziętala  2020-03-09    
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków  Mariusz Ziętala  2020-03-09    
KARTA USŁUGI - wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych  Mariusz Ziętala  2020-03-09    
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprwę konopi włóknistych  Mariusz Ziętala  2020-03-09    
ZARZĄDZENIE NR 48/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-09    
ZARZĄDZENIE NR 48/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-09    
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-09    
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-09    
06.03.2020r. - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask  Mariusz Ziętala  2020-03-06    
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2020 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-03-06    
Wyniki głosowania   Mariusz Ziętala  2020-03-06    
Wyniki otwartego konkursu ofert  Mariusz Ziętala  2020-03-04    
« 1 2 3 4 6 7 8 9 10 »