Im więcej praw, tym więcej obowiązków
John Frederick Fuller
20 października 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Ireny i Kleopatry
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 244/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
ZARZĄDZENIE NR 238/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
ZARZĄDZENIE NR 229/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
ZARZĄDZENIE NR 230/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
ZARZĄDZENIE NR 230/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
ZARZĄDZENIE NR 229/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
ZARZĄDZENIE NR 239/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 220/2020 Burmistrza Łasku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
ZARZĄDZENIE NR 240/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 216/2020 Burmistrza Łasku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
ZARZĄDZENIE NR 241/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 223/2020 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
Beata Szukalska - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019r  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
Tamara Szymko - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
Maria Lipowska - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-10-05    
01.10.2020r. - W dniu 28.09.2020 r. została wydana decyzja (znak: RŚVI.7033.4.2019.IZ) nakładająca na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 Poś, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S8 na odcinku Węzeł Wieluń – węzeł Łódź Południe (A1) (od km 128+896,00 do km 232+959,00).  Administrator  2020-10-02  Zmiana treści dokumentu 
Informacja Burmistrza Łasku  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
ZARZĄDZENIE NR 237/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2020 roku  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
Wykaz Sołtysów Gminy Łask Kadencja 2019-2024  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
ZARZĄDZENIE NR 235/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
ZARZĄDZENIE NR 234/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 223/2020 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
UCHWAŁA NR XXIV/293/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Mariusz Ziętala  2020-10-02    
« 1 2 3 5 6 7 8 9 10 »