Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien
Ambrose Gwinnet Bierce
5 kwietnia 2020 :: Niedziela :: Imieniny: Ireny i Wincentego
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 59/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im."Misiaczek"w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-03-17    
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 288 Burmistrza Łasku z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwację jednego stanowiska handlowego na targowisku ,,Witaminka" przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej w Łasku oraz na targowisku przy ulicy Inki Danuty Siedzikówny w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-03-16    
ZARZĄDZENIE NR 50/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-03-16    
16.03.2020r. - nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Budżetowym  Mariusz Ziętala  2020-03-16    
ZARZĄDZENIE NR 58/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Łasku w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.  Mariusz Ziętala  2020-03-16    
PROTOKÓŁ Nr XIX/2020 z XIX sesji Rady Miejskiej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-03-16    
Wyniki głosowania   Mariusz Ziętala  2020-03-16    
UCHWAŁA NR XIX/221/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Mariusz Ziętala  2020-03-16    
UCHWAŁA NR XIX/222/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-16    
UCHWAŁA NR XIX/223/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Łask za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny  Mariusz Ziętala  2020-03-16    
UCHWAŁA NR XIX/224/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. uchylająca uchwałę Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego  Mariusz Ziętala  2020-03-16    
UCHWAŁA NR XIX/225/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego  Mariusz Ziętala  2020-03-16    
Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2019 roku  Mariusz Ziętala  2020-03-16    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Mariusz Ziętala  2020-03-13    
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 rok  Mariusz Ziętala  2020-03-13    
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Łask za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny  Mariusz Ziętala  2020-03-13    
Projekt uchwały uchylający uchwałę Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego  Mariusz Ziętala  2020-03-13    
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego  Mariusz Ziętala  2020-03-13    
ZARZĄDZENIE NR 53/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  Mariusz Ziętala  2020-03-13    
XIX sesja Rady Miejskiej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-03-12    
« 1 2 3 5 6 7 8 9 10 »