Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien
Ambrose Gwinnet Bierce
5 kwietnia 2020 :: Niedziela :: Imieniny: Ireny i Wincentego
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ AKTU ZGONU  Mariusz Ziętala  2020-03-20    
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU/ODPISÓW STANU CYWILNEGO  Mariusz Ziętala  2020-03-20    
Jolanta Wilczyńska - oświadczenie majątkowe na dzień 29.02,2020r  Mariusz Ziętala  2020-03-19    
Jolanta Wilczyńska - wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego   Mariusz Ziętala  2020-03-19    
Jolanta Wilczyńska - oświadczenie majątkowe na dzień 01.03.2020r. - powierzenie obowiązków dyrektora  Mariusz Ziętala  2020-03-19    
Podatek leśny  Mariusz Ziętala  2020-03-18  Zmiana treści dokumentu 
Podatek leśny  Mariusz Ziętala  2020-03-18  Zmiana treści dokumentu 
Podatek od nieruchomości  Mariusz Ziętala  2020-03-18  Zmiana treści dokumentu 
18.03.2020 r. obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wola Stryjewska” o mocy do 1 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej (lokalizacja: działki nr 304/1 i 305 obręb Wola Stryjewska, gm. Łask  Mariusz Ziętala  2020-03-18  Zmiana treści dokumentu 
Proszę o zamieszczenie na stronie obwieszczenia z załącznika.18.03.2020 r. obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wola Stryjewska” o mocy do 1 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej (lokalizacja: działki nr 304/1 i 305 obręb Wola Stryjewska, gm. Łask  Mariusz Ziętala  2020-03-18    
18.03.2020 r. obwieszczenie Burmistrza Łasku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Polnej, ul. Wiosennej, ul. Generała Andersa, drogi gminnej nr 103240E w ramach zadania „Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej”  Mariusz Ziętala  2020-03-18    
Petycja Nr 2 - dotycząca montażu oświetlenia ulicznego  Mariusz Ziętala  2020-03-18  Zmiana treści dokumentu 
Petycja Nr 1 - dotycząca montażu oświetlenia ulicznego  Mariusz Ziętala  2020-03-18    
Odpowiedż na petycję Nr 2  Mariusz Ziętala  2020-03-18    
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-03-18    
Reginalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi- Decyzja Nr 11/2020 z 17 marca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach  Mariusz Ziętala  2020-03-18    
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-17    
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-17    
ZARZĄDZENIE NR 56/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-17    
ZARZĄDZENIE NR 56/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-17    
« 1 2 4 5 6 7 8 9 10 »