Im więcej praw, tym więcej obowiązków
John Frederick Fuller
20 października 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Ireny i Kleopatry
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 233/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
ZARZĄDZENIE NR 248/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 216/2020 Burmistrza Łasku z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
ZARZĄDZENIE NR 249/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 223/2020 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
ZARZĄDZENIE NR 250/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 244/2020 Burmistrza Łasku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
Wyniki głosowania 19  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
Wyniki głosowania 20  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
Wyniki głosowania 21  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
Wyniki głosowania 22  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
Wyniki głosowania 23  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
Wyniki głosowania 24  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
09.10.2020r. - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20  Mariusz Ziętala  2020-10-09    
ZARZĄDZENIE NR 245/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Mariusz Ziętala  2020-10-09    
ZARZĄDZENIE NR 245/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Mariusz Ziętala  2020-10-09    
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2019r  Mariusz Ziętala  2020-10-08    
ZARZĄDZENIE NR 246/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 244/2020 Burmistrza Łasku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-10-08    
08.10.2020r. - informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym  Administrator  2020-10-08    
07.10.2020r. - informacja o wynikach naboru  Mariusz Ziętala  2020-10-07    
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego  Mariusz Ziętala  2020-10-06    
PROTOKOŁÓŁ Nr XXIV/2020 z XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-10-06    
Wyniki głosowania  Mariusz Ziętala  2020-10-06    
« 1 2 4 5 6 7 8 9 10 »