Kartoteki policyjne są często naszą jedyną przepustką do nieśmiertelności
Milan Kundera
2 kwietnia 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Franciszka i Władysława
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Protokół z kontroli WFOŚiGW - budowa hybrydowych instalacji solarno - wiatrowych uzupełniających oświetlenie uliczne drogi gminnej w Wydrzynie gm. Łask w ramach zadania pn. ,,Budowa oświetlenia w miejscowości Wydrzyn"  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
Sposób składania zgłoszeń kandydatów do pracy w OKW  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - zawiadomienie o wszczęciu postepowania  Mariusz Ziętala  2020-03-30    
ZARZĄDZENIE NR 66/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-03-30    
KARTA USŁUGI - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa  Mariusz Ziętala  2020-03-30    
Zgłoszenie - zamiaru usunięcia drzewa/drzew  Mariusz Ziętala  2020-03-30    
ZARZĄDZENIE NR 69/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im."Misiaczek"w Łasku  Administrator  2020-03-27    
Uchwała Nr I/26/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Łask  Administrator  2020-03-25  Zmiana treści dokumentu 
Uchwała Nr I/26/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 marca 2020 roku  Administrator  2020-03-25  Zmiana treści dokumentu 
Uchwała Nr I/26/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 marca 2020 roku  Administrator  2020-03-25  Zmiana treści dokumentu 
Uchwała Nr I/27/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Łask kredytu długoterminowego  Administrator  2020-03-25  Zmiana treści dokumentu 
Uchwała Nr I/26/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 marca 2020 r.  Administrator  2020-03-25    
Uchwała Nr I/27/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Łask kredytu długoterminowego  Administrator  2020-03-25    
Jolanta Wilczyńska - oświadczenie majątkowe na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora - 01.03.2020r  Mariusz Ziętala  2020-03-23  Zmiana treści dokumentu 
ZARZĄDZENIE NR 214/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej przy realizacji projektu Poszerzamy horyzonty - wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zarejestrowanego pod numerem RPLD.11.01.02-10-0014/18 w ramach Osi Priorytetowej XI, Działanie XI.1. Poddziałanie  Mariusz Ziętala  2020-03-23    
ZARZĄDZENIE NR 63/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-03-23    
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)  Mariusz Ziętala  2020-03-20    
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)  Mariusz Ziętala  2020-03-20    
WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ AKTU MAŁŻEŃSTWA  Mariusz Ziętala  2020-03-20    
WNIOSEK O TRANSKRYPCJĘ AKTU URODZENIA  Mariusz Ziętala  2020-03-20    
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »