Proces sądowy jest machiną, do któej dostajesz się jako wieprzek, a wychodzisz jako kiełbaski
Ambrose Gwinnet Bierce
22 października 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Filipa i Kordulii
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
16.10.2020 r. – obwieszczenie Burmistrza Łasku –informacja do stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Mikołajówku pod numerem 8, gmina Łask na działce ewidencyjnej o numerze 466 obręb Kopyść.  Mariusz Ziętala  2020-10-16    
16.10.2020 r. – obwieszczenie Burmistrza Łasku –informacja do stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu skupu surowców wtórnych na terenie działki o nr ew. 142 obręb Stryje Paskowe.  Mariusz Ziętala  2020-10-16    
UCHWAŁA NR XXIV/294/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-10-16    
UCHWAŁA NR XXIV/293/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Mariusz Ziętala  2020-10-16    
ZARZĄDZENIE NR 254/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu  Mariusz Ziętala  2020-10-15    
ZARZĄDZENIE NR 251/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości  Mariusz Ziętala  2020-10-15    
ZARZĄDZENIE NR 253/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości  Mariusz Ziętala  2020-10-15    
15.10.2020r. - Informacja Burmistrza Łasku  Mariusz Ziętala  2020-10-15    
Formularz zgłoszenia obiektu do ewidencji  Mariusz Ziętala  2020-10-14    
Załącznik nr 1 - Opis obiektu  Mariusz Ziętala  2020-10-14    
Zalącznik nr 2 - Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Łask  Mariusz Ziętala  2020-10-14    
Zgłoszenie informacji o zmianie lub zaprzestaniu usług w innych obiektach w których swiadczone są usługi hotelarskie  Mariusz Ziętala  2020-10-14    
KARTA USŁUGI - Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy Łask  Mariusz Ziętala  2020-10-14    
Adam Łoniewski - korekta do oświadczenia majątkowego na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora  Mariusz Ziętala  2020-10-13    
13.10.2020r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  Mariusz Ziętala  2020-10-13  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  Mariusz Ziętala  2020-10-13    
13.10.2020r. - Informacja o wynikach naboru  Mariusz Ziętala  2020-10-13    
12.10.2020 r. – Obwieszczenie Burmistrza Łasku umarzeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Lipowej w Okupie Małym (lokalizacja działki nr 128, 42, 52 obręb Okup Mały, gmina Łask) –OŚR.6220.11.2020  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
ZARZĄDZENIE NR 232/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
ZARZĄDZENIE NR 232/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-10-12    
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »