Jedyne, co mozna zrobić dla dzieci, to wychować je; nie można przeżyć za nie życia
Elizabeth Taylor
28 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Marka i Wacława
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Interpelacja dotycząca funduszu sołeckiego na 2019 rok  Mariusz Ziętala  2020-07-02    
Odpowiedź na interpelację dotyczącą funduszu sołeckiego na 2019 rok  Mariusz Ziętala  2020-07-02    
Załącznik do odpowiedzi dotyczącej funduszu sołeckiego  Mariusz Ziętala  2020-07-02    
Załącznik do odpowiedzi dotyczącej funduszu sołeckiego  Mariusz Ziętala  2020-07-02    
Interpelacja dotycząca sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-07-02    
Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2018  Mariusz Ziętala  2020-07-02    
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o ponownym głosowaniu  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
Terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej Łasku  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
Informacja o terminie posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/247/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/248/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/249/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/197/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473, polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku Łask - Teodory"  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/250/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek, gmina Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/251/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/252/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gm. Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/253/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wronowice, gm. Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/254/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/255/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/256/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
UCHWAŁA NR XXI/257/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-07-01    
« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »