Jeśli nigdy nie byłeś nienawidzony przez swoje dziecko - nigdy nie byłeś rodzicem
Betty Davis
16 stycznia 2021 :: Sobota :: Imieniny: Marcelego i Włodzimierza
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łask  Mariusz Ziętala  2020-11-02    
Załącznik nr 1 - prpozycja planu aglomeracji Łask  Mariusz Ziętala  2020-11-02    
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wspóldziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łask przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszru i granic aglomeracji Łask  Mariusz Ziętala  2020-11-02    
UCHWAŁA NR XVII/194/2019RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 18 grudnia 2019 r.zmieniająca Statut Gminy Łask  Mariusz Ziętala  2020-11-02    
XXV Sesja Rady Miejskiej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-11-02    
Informacja za III kwartał 2020 roku  Mariusz Ziętala  2020-11-02    
Urząd Marszałkowski Województwa Łodzkiego - zawiadomienie o wniesieniu odwołania   Mariusz Ziętala  2020-11-02    
ZARZĄDZENIE NR 264/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łasku  Administrator  2020-10-30    
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2020 r. (KBW)  Administrator  2020-10-30    
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2020 r. (KBW)  Administrator  2020-10-30    
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2020 r. (ŁUW)  Administrator  2020-10-30  Zmiana treści dokumentu 
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2020 r. (ŁUW)  Administrator  2020-10-30    
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2020 r. (ŁUW)  Administrator  2020-10-30    
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2020 r. (GUS)  Administrator  2020-10-30    
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kw. 2020 r. (GUS)  Administrator  2020-10-30    
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za III kw. 2020 r. (KBW  Administrator  2020-10-30    
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za III kw. 2020 r. (ŁUW)  Administrator  2020-10-30    
Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych za III kw. 2020 r. (GUS)  Administrator  2020-10-30    
Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2020 r.  Administrator  2020-10-30    
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2020 r.  Administrator  2020-10-30    
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »