Jeśli nigdy nie byłeś nienawidzony przez swoje dziecko - nigdy nie byłeś rodzicem
Betty Davis
16 stycznia 2021 :: Sobota :: Imieniny: Marcelego i Włodzimierza
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 269/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Łasku  Administrator  2020-11-13    
12.11.2020 r. - obwieszczenie Burmistrza Łasku o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach nr 98/1, 99, 100 obręb Wiewiórczyn, gmina Łask.  Administrator  2020-11-12    
Uchwała nr I/120/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask za I półrocze 2020 roku  Administrator  2020-11-09    
09.11.2020 r. – obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym” (lokalizacja: działki nr 128, 42, 52 obręb Okup Mały, gmina Łask)   Administrator  2020-11-09    
09.11.2020 r. – obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 41 i 42 obręb Wrzeszczewice Nowe gmina Łask  Administrator  2020-11-09    
06.11.2020 r. - informacji o wyniku naboru (w załączeniu)  Administrator  2020-11-06  Zmiana treści dokumentu 
informacji o wyniku naboru (w załączeniu)  Administrator  2020-11-06    
UCHWAŁA NR XXV/308/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  Administrator  2020-11-06    
ZARZĄDZENIE NR 268/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2020 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  Administrator  2020-11-06    
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rokitnica o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021  Mariusz Ziętala  2020-11-03  Zmiana treści dokumentu 
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rokitnica o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021  Mariusz Ziętala  2020-11-03    
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 15.07.2019r.w związku z powołaniem na dyrektora szkoły.  Mariusz Ziętala  2020-11-03  Zmiana treści dokumentu 
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-11-03    
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31.12.2019r.  Mariusz Ziętala  2020-11-03    
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-11-02  Zmiana treści dokumentu 
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich  Mariusz Ziętala  2020-11-02  Zmiana treści dokumentu 
29.10.2020r. - INFORMACJA - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Mariusz Ziętala  2020-11-02  Zmiana treści dokumentu 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzieleniem pomocy rodzinom wspieranym  Mariusz Ziętala  2020-11-02    
Załącznik nr 3 - rysunek  Mariusz Ziętala  2020-11-02  Zmiana treści dokumentu 
Załącznik nr 2 - rysunek  Mariusz Ziętala  2020-11-02    
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »