Proces sądowy jest machiną, do któej dostajesz się jako wieprzek, a wychodzisz jako kiełbaski
Ambrose Gwinnet Bierce
22 października 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Filipa i Kordulii
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
ZARZĄDZENIE NR 197/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-09-02    
ZARZĄDZENIE NR 197/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-09-02    
UCHWAŁA NR XXIII/290/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Mariusz Ziętala  2020-09-02    
UCHWAŁA NR XXIII/291/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-09-02    
UCHWAŁA NR XXIII/292/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania  Mariusz Ziętala  2020-09-02    
Agnieszka Wolska - oświadczenie majątkowe na dzień powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora  Mariusz Ziętala  2020-09-02  Zmiana treści dokumentu 
Agnieszka Wolska - oświadczenie majątkowe na dzień powierzenia obowiązków pełnienia dyrektora  Mariusz Ziętala  2020-09-02    
Agnieszka Wolska - oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora  Mariusz Ziętala  2020-09-02    
ZARZĄDZENIE NR 210/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.  Mariusz Ziętala  2020-09-02    
ZARZĄDZENIE NR 185/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-08-31    
ZARZĄDZENIE NR 206/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-08-31    
ZARZĄDZENIE NR 203/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 160/2020 Burmistrza Łasku z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2020 roku  Mariusz Ziętala  2020-08-28    
ZARZĄDZENIE NR 204/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku.  Mariusz Ziętala  2020-08-28    
ZARZĄDZENIE NR 205/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku.  Mariusz Ziętala  2020-08-28    
Formularz do wypełnienia oświadczenia majątkowego - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta  Mariusz Ziętala  2020-08-27    
Formularz do wypełnienia oświadczenia majątkowego - radnego gminy  Mariusz Ziętala  2020-08-27    
ZARZĄDZENIE NR 199/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. kontroli w Urzędzie Miejskim w Łasku.  Mariusz Ziętala  2020-08-26    
Obwieszczenie Starosty Łaskiego  Mariusz Ziętala  2020-08-26    
ZARZĄDZENIE NR 198/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 185/2020 Burmistrza Łasku z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2020-08-25    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020 - 2033  Mariusz Ziętala  2020-08-25    
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »