Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien
Ambrose Gwinnet Bierce
5 kwietnia 2020 :: Niedziela :: Imieniny: Ireny i Wincentego
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
UCHWAŁA NR XVIII/211/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/212/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/213/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/214/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/215/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/216/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/217/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na posługiwnie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/218/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/219/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2020 rok  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
UCHWAŁA NR XVIII/220/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2020 r.  Mariusz Ziętala  2020-02-13    
Komunikat Komisarza Wyborczego   Mariusz Ziętala  2020-02-12    
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień dzien 10 maja 2020 r.  Administrator  2020-02-11  Zmiana treści dokumentu 
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonychnnab dzien 10 maja 2020 r.  Administrator  2020-02-11    
7/2019 - Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  Mariusz Ziętala  2020-02-11    
11.02.2020r. - informacja o wynikach naboru  Mariusz Ziętala  2020-02-11    
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II dotyczący propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.  Administrator  2020-02-11  Zmiana treści dokumentu 
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II dotyczący propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych,  Administrator  2020-02-11    
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  Mariusz Ziętala  2020-02-11    
Wyniki otwartego konkursu ofert  Mariusz Ziętala  2020-02-11    
ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  Mariusz Ziętala  2020-02-11    
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »