Jedyne, co mozna zrobić dla dzieci, to wychować je; nie można przeżyć za nie życia
Elizabeth Taylor
28 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Marka i Wacława
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw. 2020 r. korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2020 r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2020 r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (inwestycja liniowa)  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY (obiekty kubaturowe)  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
ZARZĄDZENIE NR 162/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
ZARZĄDZENIE NR 162/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
ZARZĄDZENIE NR 163/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
ZARZĄDZENIE NR 163/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Oświadczenie majątkowe za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Oświadczenie majątkowe za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Oświadczenie majątkowe za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Oświadczenie majątkowe za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Oświadczenie majątkowe za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Oświadczenie majątkowe za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Oświadczenie majątkowe za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Oświadczenie majątkowe za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Oświadczenie majątkowe za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Oświadczenie majątkowe za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
Oświadczenie majątkowe za 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-07-24    
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »