W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
13 kwietnia 2021 :: Wtorek :: Imieniny: Przemysława i Hermenegildy
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2020 r. – korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2021-03-19    
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2020 r. – korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2021-03-19    
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2020 r. – korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2021-03-19    
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2020 r. – korekta nr 2  Mariusz Ziętala  2021-03-19    
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kwartał 2020 r. – korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2021-03-19    
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. na koniec 2020 r. – korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2021-03-19    
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2020 r. – korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2021-02-26    
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2020 r.  Mariusz Ziętala  2021-02-19    
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2020 r.  Mariusz Ziętala  2021-02-19    
Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za IV kwartał 2020 roku (ZKM Łask)  Mariusz Ziętala  2021-02-19    
Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za IV kwartał 2020 roku (ZGM Łask)  Mariusz Ziętala  2021-02-19    
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw. 2020 r.  Mariusz Ziętala  2021-02-19    
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2020 r.  Mariusz Ziętala  2021-02-19    
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2020 r.  Mariusz Ziętala  2021-02-19    
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za 2020 r.  Mariusz Ziętala  2021-02-19    
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kwartał 2020 r.  Mariusz Ziętala  2021-02-19    
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. na koniec 2020 r.  Mariusz Ziętala  2021-02-19    
08.09.2020r. - informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Oświaty Kultury i Promocji  Mariusz Ziętala  2021-02-15    
ZARZĄDZENIE NR 325/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 311/2019 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2020 r.  Mariusz Ziętala  2021-02-15    
ZARZĄDZENIE NR 325/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 311/2019 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2020 r.  Mariusz Ziętala  2021-02-15    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »