Kartoteki policyjne są często naszą jedyną przepustką do nieśmiertelności
Milan Kundera
13 lipca 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Ernesta i Małgorzaty
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
13.07.2020 r. – obwieszczenie Burmistrza Łasku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach nr 98/1, 99, 100 obręb Wiewiórczyn, gmina Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-13    
OKW nr 5  Administrator  2020-07-11    
ZARZĄDZENIE NR 159/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2020 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  Mariusz Ziętala  2020-07-10    
ZARZĄDZENIE NR 160/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2020 roku  Mariusz Ziętala  2020-07-10    
ZARZĄDZENIE NR 161/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2020 roku  Mariusz Ziętala  2020-07-10    
OKW nr 9  Mariusz Ziętala  2020-07-10    
POSTANOWIENIE NR 501/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-10    
ZARZĄDZENIE NR 155/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 81/2020 i Zarządzenia Nr 126/2020.  Mariusz Ziętala  2020-07-10    
ZARZĄDZENIE NR 156/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 82/2020 i Zarządzenia Nr 127/2020  Mariusz Ziętala  2020-07-10    
ZARZĄDZENIE NR 157/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku.  Mariusz Ziętala  2020-07-10    
ZARZĄDZENIE NR 158/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku.  Mariusz Ziętala  2020-07-10    
Sprawozdanie z przeprawodzenia Audytu dot. Realizacji zadań i obowiązków w obszarze struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku  Mariusz Ziętala  2020-07-09    
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łasku - tekst ujednolicony na dz. 01.05.2020 r.  Mariusz Ziętala  2020-07-07    
07.07.2020r. - Burmistrz Łasku ogłasz I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych przewidzianych do zabudowy garażowej wraz z ułamkową częścią działki podjazdowej, położonych w Łasku przy ul. Dębowej, obręb 15   Mariusz Ziętala  2020-07-07  Zmiana treści dokumentu 
Burmistrz Łasku ogłasz I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych przewidzianych do zabudowy garażowej wraz z ułamkową częścią działki podjazdowej, położonych w Łasku przy ul. Dębowej, obręb 15   Mariusz Ziętala  2020-07-07    
07.07.2020r. - Burmistrz Łasku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Orchowie, gmina Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-07  Zmiana treści dokumentu 
Burmistrz Łasku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Orchowie, gmina Łask  Mariusz Ziętala  2020-07-07    
OKW nr 1  Mariusz Ziętala  2020-07-07    
OKW nr 2  Mariusz Ziętala  2020-07-07    
OKW nr 3  Mariusz Ziętala  2020-07-07    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »