.
.
17 sierpnia 2019 :: Sobota :: Imieniny: Jacka i Mirona
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Rb-27S kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2019 roku  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-27S kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2019 roku - Korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2019-08-16  Zmiana treści dokumentu 
Rb-27S kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2019 roku  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-28S kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2019 roku  Mariusz Ziętala  2019-08-16  Zmiana treści dokumentu 
Rb-28S kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2019 roku  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-28NWS kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-30S kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za II kwartał 2019 roku (ZGM)  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-30S kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za II kwartał 2019 roku (ZKM)  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2019 KBW  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2019 KBW  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2019 ŁUW  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2019 ŁUW  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych - II kwartał 2019 roku  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2019 roku  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2019 roku – Korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - II kwartał 2019 roku  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych – ŁUW  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych – ŁUW – Korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
16.08.2019r. - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego  Mariusz Ziętala  2019-08-16    
ZARZĄDZENIE NR 213/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej  Mariusz Ziętala  2019-08-14    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »