Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Wyniki otwartego konkursu ofert  Mariusz Ziętala  2020-04-02    
ZARZĄDZENIE NR 70/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 7/2020 Burmistrza Łasku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych będących własnością i w użyczenniu Gminie Łask  Mariusz Ziętala  2020-04-01    
Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2019 r. Korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2020-04-01    
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2019 r. Korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2020-04-01    
Rb-30S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za IV kwartał 2019 roku (ZKM Łask). Korekta nr 1  Mariusz Ziętala  2020-04-01    
Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  Mariusz Ziętala  2020-04-01    
Obwieszczenie Starosty Łaskiego  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ / NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
Petycja dot. zmiany dokonanej w lipcu 2019r w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego we wsi Orchów  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
ZARZĄDZENIE NR 61/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
ZARZĄDZENIE NR 61/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
ZARZĄDZENIE NR 62/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
ZARZĄDZENIE NR 62/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020 oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
ZARZĄDZENIE NR 64/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
ZARZĄDZENIE NR 64/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
ZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
ZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2020  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
ZARZĄDZENIE NR 71/2020 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2019 - 2029  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
Protokół z kontroli WFOŚiGW - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierające azbest z terenu Gminy Łask w 2019r.  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
Wystąpienie Pokontrolne NIK - wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa i środków z państwowych funduszy celowych  Mariusz Ziętala  2020-03-31    
2 3 4 5 6 7 8 9 10 »