Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łasku
  
 KARTA USŁUGI - POSTANOWIENIE W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
 KARTA USŁUGI - DECYZJE ZATWIERDZAJĄCE PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
 KARTA USŁUGI - BONIFIKATA OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
  KARTA USŁUGI - PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
 KARTA USŁUGI - PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE ROZGRANICZEŃ NIERUCHOMOŚCI
  KARTA USŁUGI - WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH
  KARTA USŁUGI - NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH NA CELE HANDLOWE, USŁUGOWE I PRODUKCYJNE
  KARTA USŁUGI - NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH NA CELE HANDLOWE, USŁUGOWE I PRODUKCYJNE
 KARTA USŁUGI - SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO USTANOWIONEGO NA GRUNCIE GMINY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
 KARTA USŁUGI - SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ GŁÓWNEGO NAJEMCY
 WNIOSEK O WYKUP LOKALU MIESZKLANEGO NA RZECZ NAJEMCY
 WNIOSEK O SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ODDANEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
 WNIOSEK O UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
 WNIOSEK O WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO
 WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW
 WNIOSEK - O ZAOPINIOWANIE PROJEKTU PODZIAŁU
 WNIOSEK - o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 WNIOSEK - o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste
 Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 Wniosek o rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 Wniosek o wydzierżawienie gruntów
 Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
 Wniosek o wynajęcie lokalu użytkowego
 Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łasku 
Utworzył: MCHINALSKA 
Data utworzenia: 2009-12-09 
Przygotował: Monika Chinalska 
Odpowiedzialny: Monika Chinalska 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2019-10-28 
Statystyki  »   Szczegóły  »