Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łasku
  
 KARTA USŁUGI - zaświadczenie o stanie majatkowym, zaświdczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych
 KARTA USŁUGI - decyzja w sprawie zastosowania ulg tj. odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w podatku rolnym, leśnym i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym dla osób fizycznych
 KARTA USŁUGI - decyzja w sprawie zastosowania ulg tj. odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób prawnych i fizycznych
 KARTA USŁUGI - złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości - DN-1; złożenie deklaracji na podatek rolny - DR-1; złożenie deklaracji na podatek leśny - DL-1;
 KARTA USŁUGI - umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odroczenie terminu płatnośći opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 KARTA USŁUGI - złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A
 KARTA USŁUGI - decyzja w sprawie zastosowania ulg tj. odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w podatku od środków transportowych


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łasku 
Utworzył: MCHINALSKA 
Data utworzenia: 2009-12-09 
Przygotował: Monika Chinalska 
Odpowiedzialny: Monika Chinalska 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2019-10-28 
Statystyki  »   Szczegóły  »