Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łasku
  
 KARTA USUŁUGI - NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ LUB WEWNĘTRZNEJ
 WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 KARTA USŁUGI - Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 KARTA USŁUGI - lokalizacja zjazdu z drogi publicznej lub wewnętrznej
 WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 KARTA USŁUGI - zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
 WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych / urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego/reklamy
 KARTA USŁUGI - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
 WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
 KARTA USŁUGI - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót
 WNIOSEK - o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 KARTA USŁUGI - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 KARTA USŁUGI - Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łask
 WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 OŚWIADCZENIE o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
 KARTA USŁUGI - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 1) Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 2) Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 3) Prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Łask
 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Łask w zakresie: 1/ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 2/prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 3/prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 KARTA USŁUGI - Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Łask
 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 Oświadczenie do wniosku o wpis do RDR
 KARTA USŁUGI - złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Łasku 
Utworzył: MCHINALSKA 
Data utworzenia: 2009-12-09 
Przygotował: Monika Chinalska 
Odpowiedzialny: Monika Chinalska 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2019-10-28 
Statystyki  »   Szczegóły  »