Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Godziny Pracy Urzędu Miejskiego w Łasku
  

 

CEIDG

KRS

 KARTA USŁUGI - WYDAWANIE PISM W SPRAWIE WSTĄPIENIA W STOSUNEK NAJMU PO ZMARŁYM NAJEMCY
 KARTA USŁUGI - WYDAWANIE PISM W SPRAWIE WSTĄPIENIA W STOSUNEK NAJMU PO ZMARŁYM NAJEMCY
  WNIOSEK o zmianę treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 KARTA USŁUGI - dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ WYSOKOŚCI POMOCY DE MINIMIS W ODNIESIENIU DO KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ
 OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WYSOKOŚCI POMOCY DE MINIMIS
 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
 ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
 KARTA USŁUGI - wydawanie decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
 Wniosek o przyznanie stypendium szkolego
 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 KARTA USŁUGI - wydawanie zaświadczeń o wysokości wypłaconego stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
 Podanie - zaświadczenie
 KARTA USŁUGI - UZYSKANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY
 KARTA USŁUGI - UZYSKANIE ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO NA SPRZEDAŻ, PODAWANIE I SPOŻYWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PODCZAS IMPREZ ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA OTWARTYM POWIETRZU
 KARTA USŁUGI - OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU POPRZEDNIM
 KARTA USŁUGI - UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 KARTA USŁUGI - UZYSKANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA DOSTARCZANIU ŻYWNOŚCI NA IMPREZY ZAMKNIĘTE ORGANIZOWANE W CZASIE I MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ KLIENTA, W OPARCIU O ZAWARTĄ Z NIM UMOWĘ
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 20..
 Wniosek - rezygnacja
 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów akocholowych - katering
 WNIOSEK o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
 ZGŁOSZENIE zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Godziny Pracy Urzędu Miejskiego w Łasku 
Utworzył: MCHINALSKA 
Data utworzenia: 2009-12-09 
Przygotował: Monika Chinalska 
Odpowiedzialny: Monika Chinalska 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2019-10-28 
Statystyki  »   Szczegóły  »