Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Godziny Pracy Urzędu Miejskiego w Łasku
  

 

 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO CEIDG W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CEIDG
 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Ewidencja Działalności Gospodarczej Burmistrza Łasku (Archiwalna).
 Wniosek o wydanie duplikatu/odpisu dokumentu z ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Łasku
 KARTA USŁUGI - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG -1 (oraz ewent. załączników: MW, RB, RD, PN, S.C.) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 KARTA USŁUGI - wydawanie ksreokopii dokumentów kadrowo - płacowych ze zlikwidowanych zakładów pracy
 Podanie do Archiwum Zakładowgo Urzędu Miejskiego w Łasku


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Godziny Pracy Urzędu Miejskiego w Łasku  
Utworzył: MCHINALSKA 
Data utworzenia: 2009-12-09 
Przygotował: Monika Chinalska 
Odpowiedzialny: Monika Chinalska 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2019-10-28 
Statystyki  »   Szczegóły  »