W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
13 kwietnia 2021 :: Wtorek :: Imieniny: Przemysława i Hermenegildy
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli


Kontakt: Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Inspektror - Mariusz Kubarski
Inspektor - Danuta Rychlik,
telefon: 43 676 83 71

1.Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym.
2.Realizacja zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3.Prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
4.Współdziałanie z ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej.
5.Prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz spraw związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony kraju.
6.Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami finansowymi dla żołnierzy powołanych do pełnienia i pełniących służbę wojskową oraz żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
  w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach.
7.Prowadzenie spraw dotyczących organizowania na terenie gminy zgromadzeń publicznych, imprez masowych, oraz innych imprez artystycznych
i rozrywkowych niebędących imprezami masowymi.
8.Współdziałanie z instytucjami w zakresie podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Przy znakowaniu spraw Zespół używa symbolu „BO”.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zespół Bezpieczeństwa Obywateli 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-02-21 
Przygotował: Monika Chinalska 
Odpowiedzialny: Monika Chinalska 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2019-10-17 
Statystyki  »   Szczegóły  »