Przeznaczenie - wymówka głupca w chwili klęski
Ambrose Gwinnet Bierce
11 sierpnia 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Zuzanny i Filomeny
Informacja Burmistrza Łasku z dnia 28 września 2018 r.


Informacja

Burmistrza Łasku

z dnia 28 września 2018 r.

Na podstawie art. 36 § 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U.  z 2018r., poz. 754 ze zm.) zawiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Spis wyborców będzie udostępniony wyborcom

w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pok. 12 (parter),

w dniach od 1 PAŹDZIERNIKA do 15 PAŹDZIERNIKA 2018r.

w godz. od 7.30 do 15.30.

SPIS WYBORCÓW BĘDZIE UDOSTĘPNIANY

TYLKO NA PISEMNY WNIOSEK

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców można uzyskać

w Urzędzie Miejskim w Łasku w Biurze Obsługi Interesanta (parter) i  w pok. 12 (parter) oraz na stronie www.bip.lask.pl.

 

                                                                                                                          BURMISTRZ ŁASKU

 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Informacja Burmistrza Łasku z dnia 28 września 2018 r. 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2018-10-02 
Przygotował: Emilia Bukowiec 
Odpowiedzialny: Emilia Bukowiec 
Ostatnio modyfikował: Administrator 
Data modyfikacji: 2018-10-03 
Statystyki  »   Szczegóły  »