Takt polega na tym, że wiesz jak daleko możesz posunąć się za daleko
Jean Cocteau
14 sierpnia 2020 :: Piątek :: Imieniny: Alfreda i Euzebiusza
Informacja o dopisaniu do spisu wyborców


INFORMACJE DLA WYBORCÓW O MOŻLIWOŚCI DOPISANIA SIĘ DO SPISU WYBORCÓW

W wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania, jeśli złoży pisemny wniosek do urzędu gminy w terminie do  16 października 2018 r.

Wyżej wymienione regulacje mają również zastosowanie do wyborcy nigdzie niezamieszkałego (np. bezdomnego) przebywającego na obszarze gminy oraz obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi uprawnionymi do korzystania z praw wyborczych, ale muszą być wpisani do rejestru wyborców w tej gminie.

Wnioski o wpisaniu do spisu wyborców można składać w Biurze Ewidencji Ludności w Urzędzie Miejskim w Łasku, parter, pok. 12, tel. 43 676 83 12.

 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Informacja o dopisaniu do spisu wyborców 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2018-09-18 
Przygotował: Lilia Ślusarczyk - Grącka 
Odpowiedzialny: Lilia Ślusarczyk - Grącka 
Ostatnio modyfikował: Administrator 
Data modyfikacji: 2018-09-20 
Statystyki  »   Szczegóły  »