Takt polega na tym, że wiesz jak daleko możesz posunąć się za daleko
Jean Cocteau
14 sierpnia 2020 :: Piątek :: Imieniny: Alfreda i Euzebiusza
Informacja o wpisaniu do rejestru wyborców


Wpisanie do rejestru wyborców 

Na podstawie art.18 § 9 i art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018, poz. 754 ze zm.) wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały, ale stale przebywający na terenie gminy Łask bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy  Łask, a także wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy  i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców,  na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy Łask zostanie umieszczony w rejestrze wyborców miejsca zamieszkania lub przebywania.

Wniosek można  złożyć w ciągu całego roku.

 Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

  • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • oświadczenie właściciela nieruchomości/domu lub osoby dysponującej innym  tytułem  prawnym  do lokalu (np. najemcy).

Nie wykazanie stałego zamieszkania na terenie gminy Łask może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców. Burmistrz Łasku decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 Oświadczenie właściciela


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Informacja o wpisaniu do rejestru wyborców 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2018-09-18 
Przygotował: Lilia Ślusarczyk - Grącka 
Odpowiedzialny: Lilia Ślusarczyk - Grącka 
Ostatnio modyfikował: Administrator 
Data modyfikacji: 2018-09-18 
Statystyki  »   Szczegóły  »