W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
13 kwietnia 2021 :: Wtorek :: Imieniny: Przemysława i Hermenegildy
Biuro Rady Miejskiej


Do Biura Rady Miejskiej należy:
1. Organizacja prac związanych z przygotowaniem wyborów i referendum.
2. Obsługa biurowa i organizacyjna Rady i jej komisji.
3. Obsługa spotkań i posiedzeń odbywanych w ramach pracy Rady.
4. Udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu radnego.
5. Koordynacja działań wynikających z funkcji Przewodniczącego Rady.
6. Rejestracja aktów prawnych wydawanych przez Radę.
7. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami członków Rady i jej komisji.
8. Sporządzanie wyciągów z protokołów i przekazywanie ich odpowiednim adresatom.
9. Prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków oraz kontrolowanie terminowości udzielania odpowiedzi.
10. Zadania związane z wyborem ławników do sądów okręgowych i rejonowych.
11. Terminowe przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do właściwych organów nadzoru.

Kontakt: Biuro Rady Miejskiej w Łasku tel. 0 (43) 676-83-01   REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Biuro Rady Miejskiej 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-02-21 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Administrator 
Data modyfikacji: 2007-02-22 
Statystyki  »   Szczegóły  »