Rodzice są wiecznie niedoczytaną książką
Jan Kurczab
4 sierpnia 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Dominika i Protazego
Samorządowe Osoby Prawne-Łaski Dom Kultury w Łasku


ADRES: ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask

GODZINY OTWARCIA: 7.00-21.00

 KONTAKT: 0(43) 675-37-13

DYREKTOR ŁASKIEGO DOMU KULTURY: Elżbieta Wojtacka-Ślęzak, tel. 0(43) 675-37-13


Do podstawowych zadań Łaskiego Domu Kultury w Łasku należy:

 1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
 3. Tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
 5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 6. Rozwijanie i kształtowanie kulturalnych podstaw młodzieży.
 7. Realizuje organizowanie:
  a)imprez artystycznych i rozrywkowych,
  b)zespołowego uczestnictwa w kulturze,
  c)różnorodnych form aktywności kulturalnej,
  d)imprez kulturalnych,
  e)różnych form pomocy i współpracy z młodzieżą. Statut Łaskiego Domu Kultury
 Regulamin Organizacyjny Łaskiego Domu Kultury w Łasku
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2005 rok
 Sprawozdanie z wykonanania budżetu za rok 2006
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2004 rok
 Informacje dotyczące majątku, pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków za 2004 rok
 Zarządzenie Nr 72/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Samorządowe Osoby Prawne-Łaski Dom Kultury w Łasku 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-03-21 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Administrator 
Data modyfikacji: 2007-03-21 
Statystyki  »   Szczegóły  »