Rodzice są wiecznie niedoczytaną książką
Jan Kurczab
4 sierpnia 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Dominika i Protazego
Ponowne wykorzystywanie


Dnia 29 grudnia 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września2011r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 34531.12.2003), która reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane.
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Urząd udostępnia informację publiczną do ponownego wykorzystywania bez dodatkowych warunków.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - załącznikREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Ponowne wykorzystywanie 
Utworzył: MCHINALSKA 
Data utworzenia: 2016-10-10 
Przygotował: Monika Chinalska 
Odpowiedzialny: Monika Chinalska 
Ostatnio modyfikował: MCHINALSKA 
Data modyfikacji: 2016-11-14 
Statystyki  »   Szczegóły  »