Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę
św. Augustyn
3 sierpnia 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Lidii i Augusta
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Łasku


ADRES: Łask, ul. Mickiewicza 4a, 98-100 Łask

GODZINY OTWARCIA: 7.00-15.00

PREZES ZARZĄDU: Arkadiusz Szymczak, tel. 0(43) 675-25-52

PRZWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ: Krzysztof Nowakowski

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Konstanty Nowak

SEKRETARZ: Maciej Izydorczyk

CZŁONEK; Wojciech BoryckiPrzedmiotem działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Łasku jest: 

 1. Wytwarzanie przesyłanie i przetwarzanie energii cieplnej.
 2. Sprzedaż przetworzonej energii cieplnej określonym odbiorcom.
 3. Eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń ciepłowniczych będących w zarządzie spółki.
 4. Programowanie i koordynowanie rozwoju ciepłownictwa.
 5. Prowadzenie usług Pogotowia Ciepłowniczego (awaryjnego).
 6. Prowadzenie usług konserwacyjnych i eksploatacyjnych obcych urządzeń ciepłowniczych, w tym konserwacji wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
 7. Prowadzenie działalności usługowej, handlowej, hurtowej i detalicznej.
 8. Wydawanie ogólnych i technicznych warunków przyłączenia do urządzeń ciepłowniczych.
 9. Opiniowanie dokumentacji projektowej.
 10. Uczestnictwo w odbiorach urządzeń ciepłowniczych.
 11. Prowadzenie kontroli stanu technicznego, konserwacji i eksploatacji urządzeń ciepłowniczych odbiorców ciepła oraz wydawanie wiążących zaleceń w tym zakresie.
 12. Podejmowanie w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami decyzji w zakresie przyjmowania do eksploatacji urządzeń energetycznych od innch jednostek.
 Akt założycielski Spółki z o.o. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łasku
 Akt założycielski przekształconego z mocy prawa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łasku w jednoosobową Spółkę Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Łasku 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-03-20 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2019-11-08 
Statystyki  »   Szczegóły  »