W ciszy twoje serce znajdzie odpowiedzi, których rozum znaleźć nie potrafi
Phil Bosmans
13 kwietnia 2021 :: Wtorek :: Imieniny: Przemysława i Hermenegildy
Zespół Prawny

Do Zespołu Prawnego należą sprawy:
1.Wykonywanie obsługi prawnej Rady, Burmistrza i Urzędu.
2.Występowanie i prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji.
3.Udzielanie porad prawnych w sprawach z zakresu pracy Urzędu
4.Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa.
5.Uczestniczenie w rokowaniach ,których celem jest nawiązanie , zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego ,
 w tym zwłaszcza umów i porozumień.
6.Opiniowanie pod względem prawnym  projektów aktów prawa o charakterze ogólnym/uchwał, zarządzeń/
decyzji wydawanych w sprawach indywidualnych  oraz umów.
7.Udział w opracowywaniu  projektów aktów prawnych , decyzji , projektów umów i     Porozumień.
8.Prowadzenie zbioru aktów prawnych.
9. Zastępstwo procesowe w sprawach prowadzonych przed sądami i innymi organami.
10.Wydawanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych,
11.Udzielanie wyjaśnień dotyczących interpretacji i stosowania prawa.
12.W zakresie przekształceń własnościowych:
 a) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, likwidowaniem lub przekształcaniem
gminnych jednostek organizacyjnych, we współpracy ze skarbnikiem gminy
 b) zadania związane z tworzeniem i przystępowaniem do spółek prawa handlowego,
 c) obsługa zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy,
 d)prowadzenie analizy ekonomicznej działalności gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących
działalność gospodarczą.
13.Udostępnianie  dzienników urzędowych oraz aktów prawa miejscowego w trybie ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych.
14. Wykonywanie obsługi prawnej szkół i przedszkoli z terenu Gminy Łask.
 Zespół Prawny przy znakowaniu spraw używa symbolu „RP”.


Kontakt: Radca Prawny - Paweł Kijański,
tel. 43 676-83-28, e-mail: p.kijanski@lask.pl
                 Radca Prawny - Jan Similak
tel.
43 676-83-28, e-mail: j.similak@lask.pl


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zespół Prawny 
Utworzył: Administrator 
Data utworzenia: 2007-02-22 
Przygotował: --- 
Odpowiedzialny: --- 
Ostatnio modyfikował: Mariusz Ziętala 
Data modyfikacji: 2017-10-26 
Statystyki  »   Szczegóły  »