Czasami tolerancja jest inną nazwą obojętności
27 lutego 2021 :: Sobota :: Imieniny: Gabriela i Anastazji
Petycje wnoszone do Burmistrza Łasku
 Petycje
 Petycje 2020
 Petycje 2019
 Petycje 2018
 PETYCJA z z dnia 13.03.2016r. - w sprawie przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016
 Nr 2/2016 - Petycja z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia pzrez Kierownika JST "biblioteczki samorządowca" w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji.
 Nr 3/2016 - Petycja z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie poprawy efektywności energetycznej
 Nr 4 - Petycja w przedmiocie - aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat) - uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe - zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta
 Nr 5/2016 - Petycja z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie poprawy efektywności energetycznej
 Nr 6/2016 - Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w nawiązaniu do art. 241 KPA - Dbajmy o Najmłodszych - czyste - wzorowe łazienki w szkołach
 Nr 7/2016 Petycja dotycząca oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
 Nr 8/2016 - Petycja z dnia 14.11.2016 roku w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na ul. Gabriela Narutowicza