Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Budżet Gminy Łask na rok 2016
 Projekt budżetu Gminy Łask na rok 2016
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
 Opinie RIO
  Sprawozdania
 Informacje z wykonania Budżetu
 Budżeti jego zmiany
 WPF i jego zmiany
 ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
 ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH