Nadzieja jest rodzajem szczęścia i, być może, jedynym szczęściem, na jakie świat może sobie pozwolić
Samuel Johnson
13 sierpnia 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Hipolita i Diany
INFORMACJE WAŻNE DLA WYBORCÓW
 JAK BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ W WYBORACH DO SEJMU i SENATU ?
 INFORMACJE DLA WYBORCÓW O MOŻLIWOŚCI WPISANIA SIĘ DO SPISU WYBORCÓW
 WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
 WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 INFORMACJA BURMISTRZA ŁASKU z dnia 05.10.2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 INFORMACJA o prawie wyborców do głosowania korespondencyjnego
 ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego
 INFORMACJA o prawie wyborcy do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika
 WNIOSEK o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 ZGODA na przyjęcię pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 INFORMACJA dla osób niepełnosprawnych o możliwości skorzystania z transportu do lokalu wyborczego