Jedyne, co mozna zrobić dla dzieci, to wychować je; nie można przeżyć za nie życia
Elizabeth Taylor
28 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Marka i Wacława
Wybory do Sejmu i Senatu RP
 INFORMACJE WAŻNE DLA WYBORCÓW
 OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
 WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R.
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2015 roku dotyczące wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Łask urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
 12.08.2015 r. - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 INFORMACJA Nr 1/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU z dnia 8 września 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
 INFORMACJA 2/2015 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SIERADZU z dnia 8 września 2015 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów
 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 roku o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
 OBWIESZCZENIE Burmistrza Łasku z dnia 18 września 2015 r. dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy Łask, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.