Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem
Leszek Kołakowski
25 września 2020 :: Piątek :: Imieniny: Aurelii i Ładysława
Wybory Ławników
 Wybory Ławników na kdencję 2016 - 2019
 Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023