Nadzieja jest rodzajem szczęścia i, być może, jedynym szczęściem, na jakie świat może sobie pozwolić
Samuel Johnson
13 sierpnia 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Hipolita i Diany
INFORMACJE DLA WYBORCÓW
 WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
 INFORMACJE DLA WYBORCÓW O MOŻLIWOŚCI WPISANIA SIĘ DO SPISU WYBORCÓW
 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
 UPOWAŻNIENIE do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r
  ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA - druk
 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA - druk
  INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
 ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
 INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego
 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW
  APEL Państwowej Komisji Wwyborczej dotyczący spisu wyborców
 INFORMACJA BURMISTRZA ŁASKU dotyczącsa spisu wyborców
 INFORMACJA DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH (w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich)
 INFORMACJA o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
 Informacja dla niepełnosprawnych (transport)
 Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015 r.