Nadzieja jest rodzajem szczęścia i, być może, jedynym szczęściem, na jakie świat może sobie pozwolić
Samuel Johnson
13 sierpnia 2020 :: Czwartek :: Imieniny: Hipolita i Diany
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 kwietnia 2015 roku dotyczące informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW utworzonych na obszarze gminy Łask, lokalach OKW dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydeta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
 INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP
 INFORMACJA dotycząca zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
 ZARZĄDZENIE NR 84/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
  INFORMACJA BURMISTRZA ŁASKU dotycząca posiedzeń OKW
 INFORMACJE O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 ZARZĄDZENIE NR 101/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.