Jedyne, co mozna zrobić dla dzieci, to wychować je; nie można przeżyć za nie życia
Elizabeth Taylor
28 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Marka i Wacława
Wybory Prezydenta RP "2015"
 Strona Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory Prezydenta RP 2015
 Wyniki głosowania w Gminie Łask - II Tura
 OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
 INFORMACJE DLA WYBORCÓW
 Postanowienie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 Obwieszczenie Burmistrza Łasku z dnia 10 lutego 2015 r.
 UCHWAŁA NR XXIX/282/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łask na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 16 W SIERADZU z dnia 24 marca 2015 roku o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 kwietnia 2015 roku dotyczące informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW utworzonych na obszarze gminy Łask, lokalach OKW dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydeta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
 Obwieszczenie o II-Turze Wyborów na Prezydenta RP