Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem
Leszek Kołakowski
5 sierpnia 2020 :: Środa :: Imieniny: Marii i Stanisławy
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego , zarządzony ch na dzień 16 listopada 2014 r
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia zgodności arytmetycznej danych w sporządzanych w systemie informatycznym protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
 INFORMACJA BURMISTRZA ŁASKU dotycząca zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 I N F O R M A C J A Burmistrza Łasku z dnia 24 października 2014 r dotycząca posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych
 SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 INFORMACJA o rozpoczęciu prac Obwodowych Komisji Wyborczych
 INFORMACJA o rozpoczęciu prac Obwodowych Komisji Wyborczych - II tura wyborów