Jedyne, co mozna zrobić dla dzieci, to wychować je; nie można przeżyć za nie życia
Elizabeth Taylor
28 września 2020 :: Poniedziałek :: Imieniny: Marka i Wacława
Wybory samorządowe "2014"
 PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
 SERWIS INFORMACYJNY DLA WYBORCÓW DOTYCZĄCY UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
 INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU WYBORCÓW!!!
 GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W DNIU PONOWNEGO GŁOSOWANIA (II TURA WYBORÓW)
 INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W ŁASKU
 OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
 REJESTR WYBORCÓW
 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Łasku - Głosowanie Ponowne
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA ŁASKU.pdf
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU.pdf
 Uchwała Nr XXVI/260/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Łask na okręgi wyborcze
 Uchwała Nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Łask na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 19.03.2014r. - OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybiaranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2014 roku dotyczące wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Łask
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 sierpnia 2014 roku dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku w wyborach do Rady Miejskiej w Łasku oraz Burmistrza Łasku, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 września 2014 r. dotyczące wykazu okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego
 OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Łaskiego z dnia 1 września 2014 r. dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Łaskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
 POSTANOWIENIE NR 712-720-1/14 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 19 września 2014 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 Inforamcja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku
 Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 KOMUNIKAT Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁASKU z 10 października 2014 roku o numerach Umerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach OKW utworzonych na obszarze gminy , lokalach OKW dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości glosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
 KOMUNIKAT Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów Komisji w okresie od dnia 8 października do dnia 12 listopada 2014 roku
 UCHWAŁA Nr 4/2014 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w okresie od dnia 8 października 2014 roku do dnia 12 listopada 2014 roku
 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 17 października 2014 w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych komitetów wyborczych, które nie zarejestrowały żadnej listy do Sejmiku Województwa Łódzkiego ani Powiatu Łaskiego, a zarejestrowały listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Łasku w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Łasku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Łasku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 5 listopada 2014 r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu Łaskiego nazwiska kandydata na radnego w okręgu wyborczym Nr 1 w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 `OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Łasku z dnia 5 listopada 2014 r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych do Rady Powiatu Łaskiego nazwiska kandydatki na radnego w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  UCHWAŁA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁASKU z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie skreślenia z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Prawy Samorząd Kandydata na radnego w okręgu wyborczym Nr 1
 UCHWAŁA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁASKU z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie skreślenia z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Prawy Samorząd Kandydata na radnego w okręgu wyborczym Nr 2
 OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ŁODZI z dnia 7 listopada 2014 r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz o warunkach ważności głosu
 Transport dla niepełnosprawnych
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmiananch w składzie Rady Powiatu Łaskiego