Rodzice są wiecznie niedoczytaną książką
Jan Kurczab
4 sierpnia 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Dominika i Protazego
Druki do pobrania
 E-deklaracje, e-informacje składane przez e-PUAP
 Druki - podatek rolny
 Druki - podatek leśny
 Druki - podatek od nieruchomości
 WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 Oświadczenie PKD - zwrot podatku akcyzowego
 Wykaz faktur - zwrot podatku akcyzowego
 Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła - zwrot podatku akcyzowego
 WZÓR - Pełnomocnictwo do doręczeń
 WZÓR - Pełnomoctnictwo szczególne
 Podanie dot. poświadczenia oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 WNIOSEK - o zwrot opłaty skarbowej
 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1
 Oświadczenie dla rolnika w podatku od środków transportowych
 Oświadczenie (tylko dla osób posiadających psy)
 OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ / NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 UCHWAŁA NR XX/226/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
 UCHWAŁA NR XX/228/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
 UCHWAŁA NR XXI/272/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości
 Zgłoszenie skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości Oświadczenie przedsiębiorcy
 Formularz
 Zgłoszenie skorzystania z przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości Oświadczenie przedsiębiorcy
 Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym Oświadczenie wnioskodawcy
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majatkowym
 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki