Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
 Zarządzenie Nr 1/14 Burmistrza Łasku z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku
 Zarządzenie Nr 2/14 Burmistrza Łasku z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 2/14 - wzór oferty
 Zarządzenie Nr 3/14 Burmistrza Łasku z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 4/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000,00 euro w Urzędzie Miejskiem w Łasku
 Zarządzenie Nr 5/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 6/14 Burmistrza Łasku z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, zmiany oraz do oddania w dzierżawę
 Zarządzenie Nr 7/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 7/14 - wzór oferty
 Zarządzenie Nr 8/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 9/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013
 Zarządzenie Nr 10/14 Burmistrza łasku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 11/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 12/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie powołania pełnomocnika i zastępcy pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łask”
 Zarządzenie Nr 13/14 Burmistrza Łasku z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty założone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 Zarządzenie Nr 14/14 Burmistrza Łasku z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 14/14 - wzór oferty
 Zarządzenie Nr 15/14 Burmisztrza Łasku z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 16/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 17/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 18/14 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 18/14 - wzór oferty
 Zarządzenie Nr 19/14 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkrsu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Łasku z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
  Zarządzenie Nr 21/14 Burmistrza Łasku z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 22/14 Burmistrza Łasku z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łasku przy ul. Karpińskiego
 Zarządzenie Nr 23/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 24/14 Burmistrza Łasku z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmainy w Zarządzenieu Nr 20/14 Burmistrza Łasku z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 25/14 Burmistrza Łasku z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmainy w Zarządzenieu Nr 21/14 Burmistrza Łasku z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 26/14 Burmistrza Łasku z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Łasku z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 28/14 Burmistrza Łasku z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 29/14 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizcji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 Zarządzenie Nr 30/14 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 Zarządzenie Nr 31/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 31/14 - wzór oferty
 Zarządzenie Nr 32/14 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 33/14 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie powołania zespołu ds przygotowania organizacyjno - technicznego wyborów do Parlamentu Europejskiego
 Zarządzenie Nr 34/14 Burmistrza Łasku z dnia 28 lutrgo 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 35/14 Burmistrza Łasku z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie powołania Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie kultury
 Zarządzenie Nr 36/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 38/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 39/14 Burmistrza Łasku z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej
 Zarządzenie Nr 40/14 Burmistrza Łasku z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w dierżawę
 Zarządzenie Nr 41/14 Burmistrza Łasku z dnia 14 marca 2014 w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 42/14 Burmistrza Łasku z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Orchowie
 Zarządzenie Nr 43/14 Burmistrza Łasku z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 44/14 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 45/14 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 46/14 Burmistrza Łasku z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i Domów Ludowych stanowiących własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 47/14 Burmistrza Łasku z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsprcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii oraz ochrony i promocji zdrowia
 Zarządzenie Nr 48/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 49/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przekazania nieodpłatnie zbiorów bibliotecznych
 Zarządzenie Nr 50/14 Burmistrza Łasku z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 51/14 Burmistrza Łasku z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2013-2023
 Zarządzenie Nr 52/14 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 53/14 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 54/14 Burmistrza Łasku z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 55/14 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2014 roku
 Zarządzenie Nr 55/14 - wzór oferty
 Zarządzenie Nr 56/14 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 57/14 Burmistrza Łasku z dnia 7 kwetnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
 Zarządzenie Nr 58/14 Burmistrza Łasku z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku
 Zarządzenie Nr 59/14 Burmistrza Łasku z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 33 z 27 lutego 2014 roku w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno - technicznego wyborów do Parlamentu Europejskiego
 Zarządzenie Nr 60/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 61/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatyków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 62/14 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie powłania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku
 Zarządzenie Nr 63/14 Burmistrza Łasku z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
 Zarządzenie Nr 64/14 Burmisztrza Łasku z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 65/14 Burmistrza Łasku z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 66/14 Burmistrza Łasku z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 67/14 Burmistrza Łasku z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 68/14 Burmistrza Łasku z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 69/14 Burmistrza Łasku z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 Zarządzenie Nr 70/14 Burmistrza Łasku z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przekazania Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 71/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii
 Zarządzenie Nr 72/14 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łasku przy ul.Karpińskiego
 Zarządzenie Nr 73/14 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ul. Swojskiej
 Zarządzenie Nr 74/14 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej, operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 75/14 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/11 Burmistrza Łasku z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 76/14 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 77/14 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 78/14 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 79/14 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 80/14 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"
 Zarządzenie Nr 81/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego
  Zarządzenie Nr 82/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r
 Zarządzenie Nr 83/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Łask za rok 2013
 Zarządzenie Nr 84/14 Burmistrza Łasku z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 85/14 Burmistrza Łasku z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 86/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych w trzecim przetargu
 Zarządzenie Nr 87/14 Burmistrza Łasku z dnia 14 maja 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 82/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
 Zarządzenie Nr 88/14 Burmistrza Łasku z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sparawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 Zarządzenie Nr 89/14 Burmistrza Łasku z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej
 Zarządzenie Nr 90/14 Burmistrza Łasku z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Orchowie
 Zarządzenie Nr 91/14 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 93/14 Burmistrza Łasku z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 Zarządzenie Nr 94/14 Burmistrza Łasku z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na reok 2014
 Zarządzenie Nr 95/14 Burmistrza Łasku z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 96/14 Burmistrza łasku z dnia 20 mja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 Zarzędzenie Nr 97/14 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej regulaminu pracy
 Zarządzenie Nr 98/14 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 Zarządzenie Nr 99/14 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury
 Zarządzenie Nr 100/14 Burmistrza Łasku z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 101/14 Burmistrza Łasku z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Łask na lata 2014-2020
 Zarządzenie Nr 102/14 Burmistrza Łasku z dnia 28 maja 20174 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 103/14 Burmistrza Łasku z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 104/14 Burmistrza Łasku z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola
 Zarządzenie Nr 105/14 Burmistrza Łasku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 106/14 Burmistrza Łasku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 107/14 Burmistrza Łasku z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
 Zarządzenie Nr 108/14 Burmistrza Łasku z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 109/14 Burmistrza Łasku z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie
 Zarządzenie Nr 110/14 Burmistrza łasku z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 111/14 Burmistrza Łasku z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 im. "Leśne Skrzaty" w Łasku
 Zarządzenie Nr 112/14 Burmistrza Łasku z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 im. "Leśne Skrzaty" w Łasku
 Zarządzenie Nr 113/14 Burmistrza Łasku z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 114/14 Burmistrza Łasku z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 Zarządzenie Nr 115/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 116/14 Burmistrza Łasku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 117/14 Burmistrza Łasku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
  Zarządzenie Nr 118/14 Burmistrza Łasku z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, w drodze przetargu i do oddania w dzierżawę
 Zarządzenie Nr 119/14 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 120/14 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 121/14 Burmistrza Łasku z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 122/14 Burmistrza Łasku z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 123/14 Burmistrza Łasku z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 124/14 Burmistrza Łasku z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 125/14 Burmistrza Łasku z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 126/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 127/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 115/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 128/2014 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych w drugim przetargu
 Zarządzenie Nr 129/2014 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ul. Swojskiej
 Zarządzenie nr 130/2014 Burmistrza łasku z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych w czwartym przetargu
 Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul.Bocznej i Brackiej
 Zarządzenie Nr 132/14 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 133/14 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 134/14 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 136/14 Burmistrza Łasku z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Łask
 Zarządzenie Nr 137/14 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 138/14 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 139/14 Burmistrza Łasdku z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 126/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 140/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 132/14 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 141/14 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 142/14 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 143/14 Burmistrza Łasku z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetagowej
 Zarządzenie Nr 144/14 Burmistrza Łasku z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykanania planów finansowych jednostek, k których mowa w art. 9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2014 roku
 Zarządzenie Nr 145/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 146/14 Burmistrza Łasku z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 147/14 Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 148/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 149/14 Burmistrza Łasku z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 150/14 Burmistrza Łasku z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 151/14 Burmistrza Łasku z dnia 27 sierpnia w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Orchowie oraz nieruchomości, położonej w Rembowie
 Zarządzenie Nr 152/14 Burmistrza Łasku z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistyucznych
 Zarządzenie Nr 153/14 Burmistrza Łasku z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno - technicznego wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 Zarządzenie Nr 154/14 Burmistrza Łasku z dnia 3 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 155/14 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 156/14 Burmistrza Łasku z dnia 4 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 157/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 158/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, do oddania w dzierżawę i w najem
  Zarządzenie Nr 159/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 160/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 148/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 161/14 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 162/14 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 163/14 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 164/14 Burmistrza Łasku z dnia 18 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 165/14 Burmistrza Łasku z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121 z 15 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
 Zarządzenie Nr 166/14 Burmistrza Łasku z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 167/14 Burmistrza Łasku z dnia 23 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 168/14 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 169/14 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskieglo w Łasku
 Zarządzenie Nr 170/14 Burmistrza Łasku z dnia 2 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 171/14 Burmisztra Łasku z dnia 2 października 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, operatrów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 172/14 Burmistrza Łasku z dnia 3 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 173/14 Burmistrza Łasku z dniaz 7 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, w drodze przetargu oraz do oddania w użytkowanie wieczyste
 Zarządzenie Nr 174/14 Burmistrza Łasku z dnia 7 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 170/14 Burmistrza Łasku z dnia 2 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 175/14 Burmistrza Łasku z dnia 7 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 172/14 Burmistrza Łasku z dnia 3 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 176/14 Burmistrza Łasku z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 168/14 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 177/14 Burmistrza Łasku z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 178/14 Burmistrza Łasku z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 179/14 Burmistrza Łasku z dnia 17 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 180/14 Burmistrza Łasku z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 181/14 Burmistrza Łasku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 182/14 Burmistrza Łasku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 183/14 Burmistrza Łasku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2014 roku objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 184/14 Burmistrza Łasku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania zespołów spisowych
 Zarządzenie Nr 185/14 Burmistrza Łasku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawki za wynajem powierzchni z tytułu umieszczania reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 186/14 Burmistrza Łasku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 187/14 Burmistrza Łasku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powłania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 188/14 Burmistrza Łasku z dnia 29 października 2014 roku w sprawie powołania Kmisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 189/14 Burmistrza Łasku z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 190/14 Burmistrza Łasku z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 191/14 Burmistrza Łasku z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 171/14 z 2 października 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 Zarządzenie Nr 192/14 Burmistrza Łasku z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, do oddania w użytkowanie wieczyste i do zamiany
 Zarządzenie Nr 193/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 194/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 195/14 Burmistrza Łasku z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015-2023 oraz projektu uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
 Zarządzenie Nr 196/14 Burmistrza Łasku z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 197/14 Burmistrza Łasku z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie przekazania informacjipodległym jednostkom o wstępnych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 198/14 Burmistrza Łasku z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżeu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 199/14 Burmistrza Łasku z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania kształcenia
  Zarządzenie Nr 200/14 Burmistrza Łasku z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 201/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 202/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 203/14 Burmistrza Łasku z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 46/14 Burmistrza Łasku z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i Domów Ludowych stanowiących własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 204/14 Burmistrza Łasku z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 Zarządzenie Nr 205/14 Burmistrza Łasku z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 206/14 Burmistrza Łasku z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzeni a zmian w palnie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 207/14 Burmistrza Łasku z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 208/14 Burmistrza Łasku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask;
 Zarządzenie Nr 209/14 Burmistrza Łasku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na 2014 rok
 Zarządzenie Nr 210/14 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżecie Gminy Łask na rok 2014
 Zarządzenie Nr 211/14 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014
 Zarządzenie Nr 212/14 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powłania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 Zarządzenie Nr 213/14 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2015 rok
 Zarządzenie Nr 214/14 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2015 rok