Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku
 Gabriel Szkudlarek - Burmistrz Łasku
 Lidia Sosnowska - Zastępca Burmistrz Łasku
 Beata Mielczarek - Sekretarz Gminy Łask
 Anna Głowińska - Skarbnik Gminy Łask
 Wioletta Rabenda - Naczelnik Wydziału OŚR
 Ewa Iwaszkiewicz - Beridze - naczelnik Wydziału UPP
 Jadwiga Kurkowska - Naczelnik Wydziału OKS
 Krzysztof Nowakowski - Naczelnik Wydziału GK
 Lilia Ślusarczyk - Grącka (Kierownik USC)
 Anna Antczak (Zastępca Kierownika USC)
 Beata Rybak - Strugała - Naczelnik Wydziału GN
 Justyna Begiert - Inspektor GK
 Małgorzata Jochymczak - Naczelnik Wydziału FN