Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Budżet Gminy Łask na rok 2013
 Projekt budżetu na 2013 rok
 Budżet i jego zmiany
 Opinie RIO w Łodzi
 Sprawozdania
 WPF i jego zmiany
 ZAŚWIEDCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
 ZAŚWIEDCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH