Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Wydział Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
  KARTA USŁUGI - WNIOSEK DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA MIASTA I GMINY ŁASK O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA TERENU
 Wniosek do planu/studium
 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 Wniosek o wydanie zaświadczenia/wypisu i wyrysu z planu/studium
 WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY
 WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY
 WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY (obiekty kubaturowe)
 WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (inwestycja liniowa)