Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Budżet Gminy Łask na rok 2012
 Opinie RIO w Łodzi
 Budżet i jego zmiany
 WPF i jego zmiany
 Sprawozdania
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
 ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK
 ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
 Kalkulacje przyznanych subwencji oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok
 ZAŚWIADCZENIE O NIEFIGUROWANIU W CENTRALNYM REJESTRZE PŁATNIKÓW ZUS