Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Zamówienia publiczne
 Zamówienia publiczne
 Informacja o planowanych zamówieniach publicznych w 2017 r. - Gmina Łask
 07.03.2017 - Informacja o planowanych zamówieniach publicznych w 2017 r. - Gmina Łask - aktualizacja 1
 Informacja o planowych zamówieniach publicznych w 2017 r.- aktualizacja 2
 Informacja o planowanych zamówieniach publicznych 2018 rok
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Łask w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku".
 Informacja o planowanych zamówieniach publicznych w 2019 roku
 Informacja o planowanych zamówieniach publicznych w 2020 roku