Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
 Zarządzenie Burmistrza1/11 Łasku z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 1/11 - załącznik nr 1
 Zarządzenie Nr 1/11 - załącznik Nr 2
 Zarządzenie Nr 2/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Burmistrza Łasku Nr 3/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
 Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Łasku z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2007 Burmistrza Łasku z dnia 8 października 2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawczego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 5/11 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Społecznej Rady Sportu i Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty z tytułu umieszczenia tablic reklamowych na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 7/11 Burmistrza Łasku z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 8/2011 Burmirza Łasku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Łasku z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Łasku z dnia 31 stycznia 2011 roku - Załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Łasku z dnia 31 stycznia 2011 roku Nr 2
 Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Łasku z dnia 31 stycznia 2011 roku - WZÓR OFERTY
 Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Łasku z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Łasku z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Łasku z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej
 Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Łasku z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem, oddania w najem i dzierżawę
 Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Łasku z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Łasku z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Łasku z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku
 Zarządzenie Nr 16/2011 - ZAŁĄCZNIK
 Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Łasku z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Łasku z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 19/2011 Burmitrza Łasku z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 Zarządzenie Nr 19/2011 - załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 19/2011 - załącznik Nr 2
 Zarządzenie Nr 19/2011 - WZÓR OFERTY
 Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Łasku z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 23/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Łasku na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 24/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zadań administracji zleconych Gminie Łask
 Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Łasku z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 26/11 Burmistrza Łasku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uzupełnienia skladu osobowego Społecznej Rady Sportu Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 27/11 Burmistrza Łasku z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwację jednego stoiska handlowego przeznaczonego do sprzedaży mebli na targowisku przy ul. Berlinga w Łasku
 Zarządzenie Nr 28/100 Burmistrza Łasku z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 29/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej
 Zarządzenie Nr 29/11 - załącznik
 Zarządzenie Nr 30/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 lutego 2011 roku sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 31/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 lutego 2011 roku sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 32/11 Burmiestrza Łasku z dnia 22 lutego 2011 roku sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 33/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Łasku z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 35/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 36/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poza przetargiem
 Zarządzenie Nr 37/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 Zarządzenie Nr 38/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 40/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 41/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 42/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Łask na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 43/11 Burmistrza Łasku z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 44/11 Burmistrza Łasku z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i do oddania w dzierżawę
 Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Łasku z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku
 Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Łasku z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Łasku z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 49/11 Burmistrza Łask z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 50/11 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 51/11 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 52/11 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 53/11 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask na lata 2011-2020
 Zarządzenie Nr 54/11 Burmistrza Łasku z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 55/11 Burmistrza Łasku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 56/11 Burmistrza Łasku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie uchylenia wydanych zarządzeń
 Zarządzenie Nr 57/11 Burmistrza Łasku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku
 Zarządzenie Nr 59/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku dla domu typu A,B,C i Rocznego Planu Działania na 2011
 Zarządzenie Nr 60/11 Burmistrza Łasku z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 61/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 62/11 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 63/11 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 64/11 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 65/11 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 66/11 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 67/11 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask na lata 2011-2020
 Zarządzenie Nr 68/11 Burmistrza Łasku z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 69/11 Burmistrza Łasku z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 244/10 Burmistrza Łasku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku
 Zarządzenie Nr 70/11 Burmistrza Łasku z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie ponownych wyborów sołtysa w sołectwie Stryje Księże
 Zarządzenie Nr 71/11 Burmistrza Łasku z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia likwidatora i określenia procedury likwidacyjnej Straży Miejskiej w Łasku
 Zarządzenie Nr 72/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury
 Zarządzenie Nr 73/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. jana Łaskiego Młodszego
 Zarządzenie Nr 74/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku
 Zarządzenie Nr 75/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 Zarządzenie Nr 76/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 77/11 Burmistrza Łasku z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 78/11 Burmistrza Łasku z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Łask za rok 2010
 Zarządzenie Nr 79/11 Burmistrza Łasku z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 68/11 Burmistrza Łasku z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 80/11 Burmistrza Łasku z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świdczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 81/11 Burmistrza Łasku z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie kwalifikowania wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Łasku
 Zarządzenie Nr 82/11 Buristrza Łasku z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 83/11 Burmistrza Łasku z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 84/11 Burmistrza Łasku z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 85/11 Burmistrza Łasku z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Łasku z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask na lata 2011-2020
 Zarządzenie Nr 87/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2010 Burmistrz Łasku z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 88/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 89/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/08 Burmistrza Łasku z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Księgi procedur audyty wewnętrznego w Gminie Łask
 Zarządzenie Nr 90/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 31/09 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2009 roku
 Zarządzenie Nr 91/11 Burmistrza Łasku z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 92/11 Burmistrza Łasku z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 93/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 94/11 Burmistrza Łasku z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 95/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 96/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkotrminowego
 Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmiany w składzie Gminego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku
 Zarządzenie Nr 99/11 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 100/11 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 101/11 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 102/11 Burmistrza Łasku z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łasdk na lata 2011-2020
 Zarządzenie Nr 102/11 - załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 102/11 - Załącznik Nr 2
 Zarządzenie Nr 103/11 Burmistrza Łasku z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznej szkoły
 Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Łasku z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji konkurowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznej szkoły
 Zarządzenie Nr 105/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 106/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskigo w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 109/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask na lata 2011-2020
 Zarządzenie Nr 109/11 - załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 109/11 - załącznik Nr 2
 Zarządzenie Nr 110/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznej szkoły
 Zarządzenie Nr 111/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznej szkoły
 Zarządzenie Nr 112/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora publicznego przedszkola
 Zarządzenie Nr 113/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie odtąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływanioa na środowisko
 Zarządzenie Nr 114/11 BUrmistrza Łasku z dnia 30 mqaja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, do oddania w dzierżawę i w trwały zarząd
 Zarządzenie Nr 115/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 116/11 Burmistrza Łasku z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku
 Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Łasku z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego „Rachunek zysków i strat jednostki” (wariant porównawczy) w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 118/11 Burmistrza Łasku z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej w trzecim przetargu
 Zarządzenie Nr 119/11 Burmistrza Łasku z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 120/11 Burmistrza Łasku z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 121/11 Burmistrza Łasku z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetrgowej
 Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Łasku z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 123/11 Bumistrza Łasku z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w trzecim przetargu
 Zarządzenie Nr 124/11 Burmistrza Łasku z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 125/11 Burmistrza Łasku z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 126/11 Burmistrza Łasku z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 127/11 Burmistrza Łasku z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałuczu
 Zarządzenie Nr 128/11 Burmistrza Łasku z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstwowej we Wrzeszczewicach
 Zarządzenie Nr 129/11 Burmistrza Łasku z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstwowej w Łopatkach
 Zarządzenie Nr 130/11 Burmistrza Łasku z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Łasku
 Zarządzenia Nr 131/11 BUrmistrza Łasku z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości gruntowych w czwartym przetargu
 Zarządzenie Nr 132/11 Burmistrza Łasku z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 133/11 Burmistrza Łasku z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 134/11 Burmistrza Łasku z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetagowej
 Zarządzenie Nr 135/11 Burmistrza Łasku z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Łasku z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Łasku z dnia 20 czerwca 2011 roku - załącznik
 Zarządzenie Nr 137/11 Burmistrza Łasku z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie
 Zarządzenie Nr 139/11 BUrmistrza Łasku z dnia 28 vzerwca 2011 roku w sprawie powołania dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku
 Zarządzenie Nr 138/11 Burmistrza Łasku z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiegow Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 140/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 141/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/10 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych zjawiskach na terenie Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 142/11 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 143/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 144/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 145/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
  Zarządzenie Nr 146/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 147/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 148/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 149/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 150/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 151/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 152/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarządzenie Nr 153/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 29 lipca 2011 roku objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku - likwidowanej Straży Miejskiej
 Zarządzenie Nr 154/11 Burmistrza Łasku z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu spisowego i zmainy komisji inwentaryzacyjnej
 Zarządzenie Nr 155/11 Burmistrza Łasku z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 140/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 156/11 Burmistrza Łasku z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2010 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2010 roku
 Zarządzenie Nr 157/11 dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie podania do mpublicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
 Zarządzenie Nr 158/11 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Łask dla samorządowych instytucji kultury
 Zarządzenie Nr 159/11 Burmistrza Łasku z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej przyznanej Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku
 Zarządzenie Nr 160/11 Burmistrza Łasku z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku
 Zarządzenie Nr 161/11 Burmistrza Łasku z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich wykorzystaniu operacji finansowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 162/11 Burmisztrza Łasku z dnia 15 lica 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Urzędu Miejskiego w Łasku, a także zasad rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych
 Zarządzenia Nr 163/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011
 Zarządzenie Nr 164/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 Zarządzenie Nr 165/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Gorczyn
 Zarządzenie Nr 166/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 167/11 z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 168/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 169/11 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 166/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 170/11 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2011 roku zmieniające zarządzenie Nr 173/09 Burmistrza Łasku z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku
 Zarządzenie Nr 171/11 Burmistrza Łasku z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 Zarządzenie Nr 172/11 Burmistrza Łasku z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty z tytułu umieszczenia banerów i plakatów wyborczych na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 173/11 Burmistrza Łasku z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 174/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem.
 Zarządzenie Nr 175/11 Burmistrza Łasku z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 176/11 Burmistrza Łasku z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 173/11 Burmistrza Łasku z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Zarządzenie Nr 177/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych
 Zarządzenie Nr 178/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Łasku"
 Zarządzenie Nr 179/11 Burmistrza Łasku z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2011 roku
 Zarządzenie Nr 180/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 181/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 182/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.
 Zarządzenie Nr 183/11 Burmistrza Łasku z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 184/11 Burmistrza Łasku z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Zarządzenie Nr 185/11 Burmistrza Łasku z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 186/11 Bumistrza Łasku z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionej komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 187/11 Burmistrza Łasku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 182/11 Burmistrza Łasku z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 188/11 Burmistrza Łasku z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 183/11 Burmistrza Łasku z dia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 189/11 Burmistrza Łasku z dnia 7 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 190/11 Burmistrza Łasku z dnia 9 września 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
 Zarządzenie Nr 191/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2011 roku sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kolumna
 Zarządzenie Nr 192/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2011 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łask na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 192/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2011 roku - Załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 192/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2011 roku - TABELE od 1 do 7
 Zarządzenie Nr 192/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2011 roku - TABELA 8
 Zarządzenie Nr 192/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2011 roku - TABELA 9
 Zarządzenie Nr 192/11 - INFORMACJA O PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA W 2012 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW WIELOLETNICH ZAWIERANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
 Zarządzenie Nr 193/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 194/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 195/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 196/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 196/11 - Załącznik
 Zarządzenie Nr 197/11 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 225/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 198/11 Burmistrza Łasku z dnia 13 września 2011 roku w sprawie powierzenia obowiązków pracowników komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych
 Zarządzenie Nr 199/11 Burmistrza Łasku z dnia 13 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 200/11 Burmistrza Łasku z dnia 15 września 2011 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej, operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 201/11 Burmistrza Łasku z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r
 Zarządzenie Nr 202/11 Burmistrza Łasku z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmian w Regulaminie Oragnizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 Zarządzenie Nr 203/11 Burmistrza Łasku z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do spraw podziału i przystosowania pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 14 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku
 Zarządzenie Nr 204/11 Burmistrza Łasku z dnia 23 września 2011 roku w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 205/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 190/07 Burmistrza Łasku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania gratyfikacji pieniężnej w związku z ukończeniem studiów wyższych lub podyplomowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku bez skierowania pracodawcy
 Zarządzenie Nr 206/11 Burmistrza Łasku Burmistrza Łasku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 207/11 Burmistrza Łasku Burmistrza Łasku z dnia 29 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 208/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Zespołu Spisowego sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej
 Zarządzenie Nr 209/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 209 /11- załącznik nr 1
 Zarządzenie Nr 210/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w 2011 roku
 Zarządzenie Nr 210/11- załącznik nr 1
 Zarządzenie Nr 211/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku w 2011 roku
 Zarządzenie Nr 211/11 - załącznik nr 1
 Zarządzenie Nr 212/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 Zarządzenie Nr 213/11 Burmistrza Łasku z dnia 5 października 2011 roku w sprawie utworzenia autonomicznego stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 214/11 Burmistrza Łasku z dnia 5 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 215/11 Burmistrza Łasku z dnia 5 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 215/11 Burmistrza Łasku - załącznik nr 1
 Zarządzenie Nr 216/11 Burmistrza Łasku z dnia 5 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 216/11 - załącznik nr 1
 Zarządzenie Nr 217/11 Burmistrza Łasku z dnia 6 paździenika 2011 roku w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
 Zarządzenie Nr 218/11 Burmistrza Łasku z dnia 6 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Burmistrza Łasku nr 200 z 15 września 2011 roku
 Zarządzenie Nr 219/11 Burmistrza Łasku z dnia 6 paźziernika 2011 roku w sprawie: powołania komisji sprawdzającej złożone wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 220/11 Burmistrza Łasku z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 221/11 Burmistrza Łasku z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Burmistrza Łasku Nr 49 z 3 kwietnia 2009 roku
 Zarządzenie Nr 222/11 Burmistrza Łasku z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 220/11 Burmistrza Łasku z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 223/11 Burmistrza Łasku z dnia 24 paźziernika 2011 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 224/11 Burmistrza Łasku z dnia 24 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 225/11 Burmistrza Łasku z dnia 26 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 226/11 Burmistrza Łasku z dnia 27 października 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2011 - 2020
 Zarządzenie Nr 227/11 Burmistrza Łasku z dnia 27 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 228/11 Burmistrza Łasku z dnia 28 października 2011 roku w sprawie oznakowania ulicy Nowej w Wiewiórczynie gmina Łask
 Zarządzenie Nr 228/11 - załącznik
 Zarządzenie Nr 229/11 Burmistrza Łasku z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 227/11 Burmistrza Łasku z dnia 27 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 230/11 Burmistrza Łasku z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Gminy Łask w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 Zarządzenie Nr 231/11 Burmistrza Łasku z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzania inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej) w przypadku zmian osób materialnie odpowiedzialnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 232/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetrargowej
 Zarządzenie Nr 233/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 234/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetrargowej
 Zarządzenie Nr 235/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 235/11 - załącznik nr 1
 Zarządzenie Nr 236/11 Burmistrza Łasku z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
 Zarządzenie Nr 237/11 Burmistrza Łasku z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 237/11 - załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 238/11 Burmistrza Łasku z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 239/11 Burmistrza Łasku z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 240/11 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 241/11 Burmistrza Łasku z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 241/11 - załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 242/11 Burmistrza Łasku z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Łask na lata 2012-2020 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2012
 Zarządzenie Nr 243/11 Burmistrza Łasku z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz poza przetargiem
 Zarządzenie Nr 244/11 Burmistrza Łasku z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem
 Zarządzenie Nr 245/11 Burmistrza Łasku z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Sportu Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 246/11 Burmistrza Łasku z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 246/11 - załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 247/11 Burmistrza Łasku z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 247/11 - załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 248/11 Burmistrza Łasku z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 248/11 - załącznik Nr 1
 Zarządzenie Nr 249/11 Burmistrza Łasku z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie przekazania informacji jednostkom o wstępnych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 250/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Sportu Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 251/11 Burmistrza Łasku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie powołania zespołów spisowych
 Zarządzenie Nr 252/11 Burmistrza Łasku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia
 Zarządzenie Nr 253/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 254/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 255/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 256/11 Burmistrza Łasku z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Proacowników Urzędu Miejskigo w Łasku
 Zarządzenie Nr 257/11 Burmistrza Łasku z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Łasku Nr 80/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
 Zarządzenie Nr 258/11 Burmistrza Łasku z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 259/11 Burmistrza Łasku z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetun oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 259/11 - załącznik
 Zarządzenie Nr 260/11 Burmistrza Łasku z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 260/11 - załącznik
 Zarządzenie Nr 261/11 Burmistrza Łasku z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w regulaminie działania Społecznej Rady Sportu Gminy Łask
 Zarządzenie Nr 262/11 Burmistrza Łasku z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 263/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2011 rok
 Zarządzenie Nr 264/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu nza 1 m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest gmina Łask
 Zarządzenie Nr 265/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 266/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 267/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011
 Zarządzenie Nr 268/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2011
 Zarządzenie Nr 269/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2011-2020
 Zarządzenie Nr 270/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 178/11 Burmistrza Łasku z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Łasku"
 Zarządzenie Nr 271/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządenia Nr 70/10 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie rozliczania podróży służbowych
 Zarządzenie Nr 272/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/10 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w razie podejrzenia prania piniędzy oraz finansowania terrotyzmu w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 273/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 225/10 Burmistrza Łasku z dnia 18 listoapda 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 Zarządzenie Nr 274/1 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie"
 Zarządzenie Nr 275/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zadań administracyji rządowej zleconych Gminie Łask na 2012 rok
 Zarządzenie Nr 276/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 267/11 Burmistrza Łasku z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011