Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną
Henry Louis Mencken
4 kwietnia 2020 :: Sobota :: Imieniny: Wacława i Izydora
Wzory druków oświadczeń majątkowych
 Instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów - wzory formularzy oświadczeń majątkowych
  FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO - radnego gminy
 Formularz do wypełnienia Oświadczenia Majątkowego - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta