Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego
Oscar Wilde
14 lipca 2020 :: Wtorek :: Imieniny: Marceliny i Bonawentury
Zarządzenie Burmistrza 2008 rok
 ZARZĄDZENIE NR 1/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 stycznia 2008 ROKU w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych i rekreacyjnych
 ZARZĄDZENIE NR 2/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 stycznia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 3/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 stycznia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetrgowej
 ZARZĄDZENIE NR 04/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 stycznia 2008 ROKU w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Łask na rok 2008 dla zadań własnych i zadań zleconych.
 ZARZĄDZENIE NR 04/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 stycznia 2008 ROKU - Załącznik Nr 1
 ZARZĄDZENIE NR 04/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 stycznia 2008 ROKU - Załącznik Nr 2
 ZARZĄDZENIE NR 04/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 stycznia 2008 ROKU - Załacznik nr 3
 ZARZĄDZENIE NR 5/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 stycznia 2008 ROKU w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
 ZARZADZENIE NR 6/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 stycznia 2008 ROKU w sprawie zmiany decyzji dotyczącej ustanowienia trwałego zarządu
 ZARZĄDZENIE NR 7/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 stycznia 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 8/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 stycznia 2008 ROKU w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świdczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 9/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 stycznia 2008 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia 183/07 Burmistrza Łasku z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Społecznego Komitetu Pomnika na Pl. 11 Listopada w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 10/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 17 stycznia 2008 ROKU w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 11/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 17 stycznia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektor w Wydziale GGU w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 12/08 BURMISTRZA łASKU Z DNIA 18 stycznia 2008 ROKU w sprawie otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 13/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 23 stycznia 2008 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 14/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 stycznia 2008 ROKU w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sal gimnastycznych i hali sportowej w szkołach przez kluby sportowe działające na terenie gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 15/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 stycznia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 16/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 stycznia 2008 ROKU w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej
 ZARZĄDZENIE NR 17/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 stycznia 2008 ROKU w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii
 ZARZĄDZENIE NR 18/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 lutego 2008 ROKU w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorach
 ZARZĄDZENIE NR 19/08 BURMISTRZA łASKU Z DNIA 8 lutego 2008 ROKU w sprawie powierzenia funkcji pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorach
 ZARZĄDZENIE NR 20/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 lutego 2008 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 21/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 lutego 2008 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 22/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 lutego 2008 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 23/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 13 lutego 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 24/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 13 lutego 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 25/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 13 lutego 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 26/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 lutego 2008 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 27/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 lutego 2008 ROKU w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 28/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 lutego 2008 ROKU w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko audytor wewnętrznny w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 29/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 lutego 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia do utku wewnętrznego "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 30/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 lutego 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 31/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 marca 2008 ROKU w sprawie przyjęcie rozliczenia Komulanlnego Gospodarstwa Pomocniczego w Likwidacji przy Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 32/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 marca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIA NR 33/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 marca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 34/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 13 marca 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 35/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 marca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 36/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 17 marca 2008 ROKU w sprawie powołania Sądu konkursowego
 ZARZĄDZENIE NR 37/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 26 marca 2008 ROKU w sprawie klasyfikacji wtdatków strukturalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 38/08 BURMISTRTZA ŁASKU Z DNIA 26 marca 2008 ROKU w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.
 ZARZĄDZENIE NR 39/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 26 marca 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 40/08 BURMISTRZA łASKU Z DNIA 26 marca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 41/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 26 marca 2008 ROKU w sprawie powołania komisji
 ZARZĄDZENIE NR 42/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 marca 29 marca 2008 ROKU w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych
 ZARZĄDZENIE NR 43/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 marca 200 ROKU w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych
 ZARZADZENIE NR 44/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 marca 2008 ROKU w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 45/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 marca 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 46/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 marca 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 33/08 Burmistrza Łasku z dnia11 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 47/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 kwietnia 2008 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 48/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 kwietnia 2008 ROKU w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 49/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 kwietnia 2008 ROKU w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 50/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 kwietnia 2008 ROKU w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 51/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 kwietnia 2008 ROKU w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 52/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 kwietnia 2008 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 53/08 bURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 10 kwietnia 2008 ROKU w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji
 ZARZĄDZENIE NR 54/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 15 kwietnia 2008 ROKU w sprawie zmiany składu Społecznej Rady Sportu Gminy Łask.
 ZARZĄDZENIE NR 55/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 23 kwietnia 2008 ROKU w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto występujące w dniu wolnym od pracy
 ZARZĄDZENIE NR 56/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 kwietnia 2008 ROKU w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadzczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 57/08 BURMISTRZAA ŁASKU Z DNIA 24 kwietnia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZADZENIE NR 58/08 BURTMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 kwietnia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetrgowej do przeprowadzenia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego sprzedaży samochodu osobowego marki Skoda Oktavia stanowiącego własność Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 59/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 kwietnia 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 60/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 kwietnia 2008 ROKU w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 61/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 kwietnia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 62/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 kwietnia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 63/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 5 maja 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIEN NR 64/08 BURMISTRZ ŁASKU Z DNIA 8 maja 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 65/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 maja 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego sprzedaży samochodu osobowego marki Skoda Oktavia stanowiącego własność Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 66/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 maja 2008 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury
 ZARZĄDZENIE NR 66/08 - ZAŁĄCZNIK
 ZARZĄDZENIE NR 67/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 8 maja 2008 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 67/08 - ZAŁĄCZNIIK
 ZARZĄDZENIE NR 68/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 15 maja 2007 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 64/08 Burmistrza Łasku z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 69/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 15 maja 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 36/08 Burmistrza Łasku z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 70/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 maja 2008 ROKU w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadzcone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 71/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 maja 2008 ROKU w sprawie podania do publicznej widomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 72/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 28 maja 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy Łask na rok 2008
 ZARZADZENIE NR 73/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 maja 2008 ROKU w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 74/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 2 czerwca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji odbiorowej
 ZARZĄDZENIE NR 75/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 czerwca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego sprzedaży samochodu osobowego marki Skoda Oktavia stanowiącego własność Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 76/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 czerwca 2008 ROKU w sprawie zatwierdzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Gminie Łask
 ZARZĄDZENIE NR 77/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 czerwca 2008 ROKU w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Łasku wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku
 ZARZADZENIE NR 78/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 czerwca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZADZENIE NR 79/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 czerwca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej;
 ZARZADZENIE NR 80/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 czerwca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej;
 ZARZĄDZENIE NR 81/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 czerwca 208 ROKU w sprawie powierzenia funkcji pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 82/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 13 czerwca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 83/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 czerwca 2008 ROKU w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji
 ZARZĄDZENIE NR 84/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 czerwca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 85/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 17 czerwca 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 78/08 Burmistrza Łasku z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji przetragowej
 ZARZĄDZENIE NR 86/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 17 czerwca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 87/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 czerwca 2008 ROKU w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwacje jednego stanowiska handlowego na targowisku przy ulicy Berlinga w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 88/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 czerwca 2008 ROKU w sprawie powołania Sądu konkursowego
 ZARZĄDZENIE NR 89/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 czewrwca 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 84/08 Burmistrza Łasku z dnia 16 czerwca 2008 w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 90/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 czerwca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 91/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 czerwca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 92/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 27 czerwca 2008 ROKU w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorach
 ZARZĄDZENE NR 93/08 BURTMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 czerwca 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 94/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 czerwca 2008 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 178/07 Burmistrza Łask z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie likwidacji Gopsodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 95/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 1 lipca 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 96/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 3 lipca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 ZARZĄDZENIE NR 97/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 3 lipca 2008 ROKU w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzania inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej) w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 98/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 lipca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 lipca 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 82/08 Burmistrza Łasku z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 100/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 lipca 2008 ROKU w sprawie przyjęcia rozliczenia Komunalnego Gospodarstwa Pomocniczego w likwidacji przy Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 100/08 - ZAŁĄCZNIK
 ZARZĄDZENIE NR 101/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 lipca 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 86/08 Burmistrza Łasku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 102/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 9 lipca 2008 ROKU zmieniające zarządzenie Nr 139/07 Burmistrza Łasku z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZADZENIE NR 103/8 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 lipca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 104/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 lipca 2008 ROKU w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 105/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 lipca 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 91/07 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 107/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 lipca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 108/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 lipca 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 79/07 Burmistrza Łasku z dnia 9 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 109/08 BUMRISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 lipca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetrgowej
 ZARZĄDZENIE NR 110/08 BUMRISTRZA ŁASKU Z DNIA 21 lipca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetrgowej
 ZARZĄDZENIE NR 111/08 BURMOITRZA ŁASKU Z DNIA 21 lipca 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 112/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 lipca 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 103/08 Burmistrza Łasku z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 124/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 sierpnia 2008 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem i oddania w użytkowanie wieczyste.
 ZARZĄDZENIE NR 113/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 24 lipca 2008 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorach
 ZARZĄDZENIE NR 114/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 lipca 2008 ROKU w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 115/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 lipca 2008 ROKU w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej
 ZARZĄDZENIE NR 116/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 lipca 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu znajdujących się na stanie majątkowym Gminy Łask
 ZARZĄDZENIE NR 117/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 lipca 2008 ROKU zmieniające Zarządzenie nr 118/07 Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 118/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 lipca 2008 ROKU w sprawie przetwarzania, wytwarzania i przeglądania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 119/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 lipca 2008 ROKU w sprawie określenia wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "poufne" i "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 120/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 lipca 2008 ROKU w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miejskim w Łasku z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
 ZARZĄDZENIE NR 121/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 31 lipca 2008 ROKU w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 122/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 6 sierpnia 2008 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 123/08 Z DNIA 6 sierpnia 2008 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopatkach
 ZARZĄDZENIE NR 124/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 sierpnia 2008 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, poza przetargiem i oddania w użytkowanie wieczyste
 ZARZĄDZENIE NR 125/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 7 sierpnia 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 107/08 Burmistrza Łasku z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 126/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 sierpnia 2008 ROKU w sprawie utraty mocy zarządzenia Burmistrza Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 127/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 sierpnia 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 128/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 sierpnia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 129/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 sierpnia 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia amiany w Zarządzeniu nr 109/08 Burmistrza Łasku z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 130/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 sierpnia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 131/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 sierpnia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 132/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 19 sierpnia 2008 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 133/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 20 sierpnia 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 134/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 sierpnia 2008 ROKU w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 135/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 26 sierpnia 2008 ROKU w sprawie ustalenia tekstu jednolitego "Regulaminu podziału i wykorzystania środków przeznaczonych na doskonalenie zwodowe nauczycieli"
 ZARZĄDZENIE NR 136/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 29 sierpnia 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 137/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 1 września 2008 ROKU w sprawie zmiany decyzji dotyczącej ustanowienia trwałego zarządu
 ZARZĄDZENIE NR 138/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 3 wrześnmia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 139/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 4 września 2008 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
 ZARZĄDZENIE NR 140/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 11 września 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 141/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 września 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 142/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 12 września 2008 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2002 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie określenia procedur kontroli finansowej
 ZARZĄDZENIE NR 143/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 23 września 2008 ROKU w sprawie ogłoszenia przetergu ustnego niograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 144/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 25 września 2008 ROKU w sprawie powołania komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 145/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 września 2008 ROKU w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów i wydawania w tych sprawach decyzji adminstracyjnych
 ZARZĄDZENIE NR 146/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 września 2008 ROKU w sprawie upoważnienia Kierownika działu Pomocy Środowiskowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
 ZARZĄDZENIE NR 147/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 września 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 148/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 30 września 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Łasku"
 ZARZĄDZENIE NR 148/08 - ZAŁĄCZNIK
 ZARZĄDZENIE NR 149/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 październka 2008 ROKU w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto występujące w dniu wolnym od pracy
 ZARZĄDZENIE NR 149/08 - ZAŁĄCZNIK NR 1, NR 2
 ZARZĄDZENIE NR 150/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 14 października 2008 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego
 ZARZĄDZENIE NR 150/08 - ZAŁĄCZNIK
 ZARZĄDZENIE NR 151/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 16 października 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIA NR 152/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 października 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 153/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 października 2008 ROKU w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 155/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 października 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 156/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 października 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 157/08 BURMISTRZA ŁASK z dnia 30 października 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 158/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 listopada 2008 ROKU w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Gruntami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 159/08 BURMISTRZA ŁASKU Z DNIA 6 listopada 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 155/08 Burmistrza Łasku z dnia 28 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 160/08 z dnia 6 listopada 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 161/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 listopada 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZNIE NR 162/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2008 ROKU w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku-Kolumnie
 ZARZĄDZENIE NR 163/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2008 ROKU w sprawie zatwierzdenia i wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie"
 ZARZĄDZENIE NR 164/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 listopada 2008 ROKU w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Łask na 2009 rok
 ZARZĄDZENIE NR 164/08 BURMISTRZA ŁASKU - ZAŁACZNIK
 ZARZĄDZENIE NR 165/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 listopada 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 166/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 listopada 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 ZARZĄDZENIA NR 167/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 listopada 2008 ROKU w sprawie zminay składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania i kształcenia
 ZARZĄDZENIE NR 168/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 listopada 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 169/08 BUEMISTRZA ŁASKU z dnia 26 listopada 2008 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem
 ZARZĄDZENIE NR 170/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 listopada 2008 ROKU w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2008 roku objetych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 170/08 - ZAŁĄCZNIK NR 1
 ZARZĄDZENIE NR 171/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 listopada 2008 ROKU w sprawie powoałania zespołów spisowych
 ZARZĄDZENIE NR 172/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 listopada 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmian w Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Łasku i jego aktualizacja
 ZARZĄDZENI NR 173/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 listopada 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 174/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 listopada 2008 ROKU w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest gmina Łask
 ZARZĄDZENIA NR 175/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 grudnia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 176/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 grudnia 2008 ROKU w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 177/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2008 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 178/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 grudnia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 179/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 grudnia 2008 ROKU w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 175/08 Burmistrza Łasku z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 180/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2008 ROKU w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 181/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2008 ROKUw sprawie kserowania dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łasku
 ZARZĄDZENIE NR 182/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 grudnia 2008 ROKU w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 ZARZĄDZENIE NR 182/08 - ZAŁĄCZNIK NR 1
 ZARZĄDZENIE NR 182/08 - ZAŁĄCZNIK NR 2
 ZARZĄDZENIE NR 182/08 - ZAŁĄCZNIK NR 3
 ZARZĄDZENIE NR 183/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 grudnia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 184/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 185/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2008 ROKU w sprawie powołania Komisji przetargowej
 ZARZĄDZENIE NR 186/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008
 ZARZĄDZENIE NR 187/08 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2008 ROKU w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2008